Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Jak na polských silnicích - rady pro řidiče z ČR

Pravidla řízení motorových vozidel v silničním provozu v České republice i v Polsku se na první můžou zdát úplně stejné. Polské dopravní předpisy odpovídají evropským, ale v některých důsledcích se odlišují od české právní úpravy. Pracovníci konzulárního oddělení upozorňují na situace, které by Vás na silnicích v Polsku mohly (někdy nepříjemně) překvapit.

Silniční provoz

-        Řidiči i všechny další osoby ve vozidle musí být připoutáni bezpečnostními pásy (na předních i zadních sedadlech).

-        Dítě do 12 let a do výšky 150 cm musí sedět v dětské sedačce s atestem.

-        Je zakázáno používat za jízdy mobilní telefon (to neplatí, je-li instalována „hands free“ sada).

-        Pro řidiče platí povinnost celodenního a celoročního svícení.

-        V Polsku je povolen maximální obsah alkoholu v krvi do 0,2 promile. Policejní přístroje pro měření alkoholu v krvi ukazují výsledek alkoholu v mg/l a to znamená, že zobrazovaná hodnota v přístroji nesmí být vyšší než 0,1 mg/l, tj. 0,2 promile

-        Pro vozidla nad 3,5 t je povinný systém elektronického mýtného viatoll: www.viatoll.pl

Povinnost elektronického mýtného se vztahuje také na osobní vozidla s přívěsem, pokud dosáhnou hmotnosti vyšší než 3,5 t. Upozorňujeme, že pracovníci polského inspektorátu silniční kontroly sčítají nejvyšší povolené hmotnosti uvedené v položce  F1v technickém průkazu vozidla a přívěsu. Pokud tento součet převýší 3,5 tuny – vzniká povinnost přihlásit se do elektronického systému viatoll a mít ve vozidle krabičku, tzv. viabox. Pokud tato podmínka není splněna, je udělena pokuta.

Placení pokut

Řidič, který nemá nahlášený pobyt v Polsku, musí podle polských právních předpisů zaplatit pokutu na místě v hotovosti v polských zlotých. V případě, že řidič před uhrazením pokuty potřebuje provést výběr hotovosti z bankomatu nebo potřebuje směnit valutu na polský zlotý, řešení takové situace záleží od každého případu zvlášť a řidič se musí řídit pokyny policie. Zaplacení pokuty znamená akceptaci udělené pokuty, přesto má řidič možnost se proti jejímu udělení do 7 dnů odvolat k příslušnému soudu.

Pokud řidič nemá dostatečné množství finančních prostředků na zaplacení pokuty nebo nesouhlasí s udělením pokuty, policie může buď:

- zadržet řidiče do doby zahájení tzv. zrychleného soudního řízení (tj. až do 48 hodin od momentu zadržení). Policie sepíše protokol o zadržení, ve kterém řidič může uvést své vyjádření. Řidič má právo požádat, aby prostřednictvím policie byla vyrozuměna o jeho zadržení osoba blízká nebo zaměstnavatel. Má právo požádat o předání zprávy konzulárnímu úřadu ČR*)

nebo

- policie může zadržet jeho doklad opravňující k překročení hranice do doby vydání rozsudku v rámci zrychleného soudního řízení.

Ve zrychleném soudním řízení soud přihlédne ke všem okolnostem a rozhodne o výši pokuty (výše pokuty může být snížena o dobu zadržení).

Pokud po propuštění řidič nesouhlasí se zadržením policie, může podat stížnost u příslušného soudu.

*) V případě, že policie zadrží občana ČR na policejní stanici, tak na základě čl. 38 Konzulární úmluvy mezi Českou republikou a Polskou republikou, má policie povinnost nejen neprodleně informovat konzulární úřad ČR o zadržení občana ČR, ale také předat zprávu od zadržené osoby konzulárnímu úřadu ČR.

 Autonehoda, bez zranění účastníků

Pokud se český občan stane účastníkem nehody, vždy doporučujeme, kvůli následnému řešení pojistné události, zavolat policii. Na místě máte právo žádat účastníka nehody o zpřístupnění jeho osobních údajů (podle polského Zákona o silničním provozu čl. 44, odst. 1 bod 4: Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku..

O zápis z nehody si musíte požádat sami, policie jej nevydává automaticky. Zápis z nehody vydává komisariát policie příslušný dle místa nehody. Doporučujeme zjistit od policie, která se dostaví na místo události, adresu příslušného komisariátu. V pozdějším řízení o protokol obvykle žádá pojišťovna. V případě nutnosti uhradit pokutu – viz Placení pokut.

Autonehoda se zraněním účastníků

Policie má právo provést testy na alkohol nebo jiné látky působící podobně jako alkohol u řidiče a také u osoby, u které je opodstatněné podezření, že řídila vozidlo. Rovněž  tyto osoby mají právo žádat o provedení krevních nebo jiných testů za účelem zjištění obsahu alkoholu nebo jiných látek působících podobně jako alkohol. Pokud došlo ke zranění, jsou policejní protokol a zpráva soudního lékaře postoupeny prokuratuře, která písemně vyrozumí účastníky nehody o výsledku soudního rozhodnutí. V případě větší nehody nebo zjištění alkoholu u řidiče, může být řidič zadržen na policejním komisařství až do 48 hod., pokud soud nerozhodne jinak.

Zjišťování přítomnosti drog a jiných psychotropních látek

Policie nejčastěji zjišťuje přítomnost těchto látek na základě měření (vzorek sliny). Měřící přístroj vykáže druh a množství takové látky. V případě hodnoty vyšší než  nula (v Polsku platí nulová tolerance) má daná osoba povinnost se podrobit další kontrole policie a eventuálně vozidlo zpřístupnit kontrole. Na policii může být zadrženému odebrána krev k další analýze.

Maximální povolená rychlost

  Typ vozidla Typ silnice Časové období Max. povol. rychlost km/hod.
Obec Všechna Všechny silnice 5,00-23,00 50
23,00-5,00 60
Obytná zóna Všechna Všechny silnice Celý den 20
Mimo obec Osobní automobil, motocykl nebo nákladní automobil do 3,5 tuny Dálnice Celý den 140
Rychlostní silnice s dvěma pruhy Celý den 120
Rychlostní silnice s jedním pruhem a silnice s dvěma pruhy v jednom směru Celý den 100
Ostatní silnice Celý den 90
Souprava vozidel nebo vozidla, která nejsou uvedena výše Dálnice, rychlostní silnice a silnice se dvěma pruhy v jednom směru Celý den 80
Ostatní silnice Celý den 70
Autobusy Dálnice, rychlostní silnice a silnice se dvěma pruhy v jednom směru Celý den 100

Důležitá telefonní čísla

997 policie
998 požárníci
999 první pomoc
112 bezplatná linka pro turisty (z mobilního telefonu i z pevné linky)

 

Státní svátky v Polsku

1.1. Nový rok
6.1. Svátek Tří králů
pohyblivé datum Pondělí velikonoční
1.5. Svátek práce
3.5. Den ústavy - vyhlášení první ústavy 1791
pohyblivé datum Boží tělo
15.8. Na nebevzetí Panny Marie
1.11. Všech svatých
11.11. Svátek nezávislosti - obnovení státní suverenity 1918
25.12. První svátek vánoční
26.12. Druhý svátek vánoční