Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zákaz provozu na pozemních komunikacích

Právním základem je polský zákon č. 515 z roku 2003 vyhlášený v částce 58 polské sbírky zákonů a prováděcí předpis.

Generální ředitelství státních silnic a dálnic Polské republiky informuje, že dle nařízení ministra infrastruktury (Dz.U. 161, poz. 1565) byl vydán zákaz provozu některých druhů vozidel na polských silnicích v době od 30. června 2006 do 31. srpna 2006.

Zákaz jízdy na polských silnicích pro vozidla a soupravy o celkové povolené hmotnosti překračující 12 tun platí v:

pátky 18.00 - 22.00 hodin
soboty 7.00 - 14.00 hodin
neděle 7.00 - 22.00 hodin

Dále, v souvislosti s vysokými teplotami v letním období, mohou být vyhlášena další omezení pro nákladní automobily. Všechny tyto změny budou k dispozici v servisu pro řidiče zde: www.gddkia.gov.pl .

Právním základem k těmto omezením je polský zákon č. 515 z roku 2003 vyhlášený v částce 58 polské sbírky zákonů a prováděcí předpis - vyhláška ministra infrastruktury č. 1565 z roku 2003 vyhlášené v částce 161 polské sbírky zákonů ve věci dočasných omezení a zákazech dopravy některých druhů vozidel na pozemních komunikacích.

Ve zmíněném předpise je upraven zákaz jízdy vozidel o povolené hmotnosti nad 12 tun (kromě autobusů) v době od 11:00 do 22:00 v případě, že vlivem vysokých teplot dojde ke změkčení asfaltových povrchů vozovek na celém území státu, případně v jeho části.

O zákazu jízdy a území, na kterém zákaz platí, informuje ve veřejných sdělovacích prostředcích Generální ředitel státních silnic a dálnic. V době platnosti zákazu Generální ředitelství státních silnic a dálnic a jeho pobočky ve vojvodstvích zajišťují informační servis o dopravní situaci (www.gddkia.gov.pl). Omezení provozu vozidel na polských komunikacích v souvislosti s vysokými teplotami

Zákaz dopravy vozidel o povolené hmotnosti nad 12 tun (kromě autobusů) dále platí ve dnech zákonem určeného pracovního volna v době od 7:00 do 22:00 a v době od 18:00 do 22:00 před těmito dny pracovního volna.

Jedná se o následující svátky:

1. leden - Nový rok
první den a druhý den Velikonoc (pohyblivý svátek)
1. květen
3. květen
první den Zelených svátků (pohyblivý svátek)
den Božího těla (pohyblivý svátek)
15. srpen
1. listopad
11. listopad
25. prosinec
26. prosinec

Zákaz také platí rovněž v období od prvního pátku po ukončení školního roku do 31. srpna v době:

- v pátek od 18:00 do 22:00
- v sobotu od 7:00 do 14:00
- v neděli od 7:00 do 22:00.

Výše uvedené zákazy neplatí pro vozidla:

- policie, ozbrojených sil, pohraniční stráže, hasičů a dalších specializovaných záchranných služeb
- podílející se na stavbě cest a mostů a jejich údržbě
- pracující pro technické služby,
- likvidující havárie
- podílející se na záchranářských akcích a na likvidaci přírodních katastrof,
- převážející rychle se kazící zboží a potraviny (jsou vyjmenované ve vyhlášce) a živá zvířata,
- používaná při výkupu mléka, obilí a živých zvířat,
- využívaná k zásobování mořských lodí palivem, olejem, náhradními součástkami a pitnou vodou,
- kombajnů a zemědělských traktorů (obecně pomalých zemědělských vozidel),
- zajišťující transmisi radiového a televizního signálu,
- zajišťující dopravu vybavení na hromadné akce,
- s denním tiskem,
- prázdná po vyložení rychle se kazícího nákladu a vozidla určená k naložení takového nákladu,
- vezoucí léky a lékařské vybavení,
- s poštovním nákladem,
- realizující dovoz nákladu pro podnik pracující ve stálém výrobním cyklu, ve vzdálenosti do 50 km od tohoto podniku,
- vezoucí ve zvláštních předpisech vyjmenované nebezpečné náklady v množství, při kterém je nutné označit vozidlo výstražnými značkami oranžové barvy,
- podílející se na humanitárních akcích,
- určená k dopravě betonu,
- určená k dopravě komunálního odpadu,
- s nákladem vyloženým z vlaku do vzdálenosti do 50 km od místa vykládky.

Zákaz také neplatí pro vozidla, která vjela na území Polska před dobou zákazu do vzdálenosti 25 km od hraničního přechodu. Takové vozidlo, i když mezitím zákaz začal platit, může vyhledat místo k zastavení ve výše uvedené vzdálenosti. Obdobně zákaz neplatí pro vozidla, která realizují převoz zboží na trase mezi místem určení nebo naložení a nejbližším pozemním terminálem kombinované dopravy nebo do 150 km od mořského terminálu.

Zákaz dopravy v zákonem určených dnech pracovního volna neplatí také pro vozidla bez nákladu, která se vrací ze zahraničí, pokud jejich řidič má platnou roční nebo půlroční známku za užívání státních silnic. Zákaz provozu v případě vysokých teplot neplatí pro vozidla bez nákladu.