Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání

Víza do Nigerijské federativní republiky

O udělení víza se žádá pouze eletronickou cestou. Formulář žádosti je dostupný na centrálním portálu Nigerijského imigračního úřadu http://portal.immigration.gov.ng.

Po vyplnění a vytištění formuláře jsou žadateli přidělena dvě identifikační čísla, se kterými pokračuje v proceduře, včetně elektronického uhrazení vízového poplatku.

Pro žadatele – občana České republiky s pobytem v České republice je příslušným úřadem k udělení víza Velvyslanectví Nigerijské federativní republiky ve Varšavě. Před udělením víza žadatel požádá na tomto úřadě o termín pohovoru www.embassyofnigeria.pl.

Žadatel se v dohodnutém termínu dostaví k pohovoru, sdělí přidělená dvě identifikační čísla, předloží  cestovní doklad, doklad o elektronickém uhrazení vízového poplatku a případně další požadované doklady.

V bance nebo na poště uhradí manipulační poplatek v místní měně (PLN).  

Po předložení dokladu o zaplacení manipulačního poplatku Velvyslanectví Nigerijské federativní republiky žadateli udělí vízum.