Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění

Velvyslanec České republiky Jan Sechter a náměstek ministra financí Polské republiky Maciej Grabowski dne 13. září 2011 podepsali Smlouvu mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu.

Velvyslanectví České republiky  ve Varšavě a Ministerstvo financí Polské republiky informují, že dne 13. září 2011 velvyslanec České republiky v Polské republice Jan Sechter a pan Maciej Grabowski, náměstek ministra financí Polské republiky podepsali Smlouvu mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která nahradí Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a majetku, podepsanou ve Varšavě dne 24. června 1993. Následným krokem k zajištění vstupu nové Smlouvy v platnost bude její předložení k ratifikaci oběma státy.

Doplnění smluvní základny výrazně přispěje k podpoře oboustranných hospodářských vztahů mezi oběma zeměmi. Smlouva upravuje základní formy spolupráce mezi příslušnými orgány obou smluvních stran. Umožňuje řešení sporů vzniklých při výkladu a provádění smlouvy, výměnu informací v oblasti daní všeho druhu a napomáhá rovněž při zamezení případných daňových úniků a podvodů. Zároveň smlouva respektuje dosaženou úroveň hospodářských vztahů obou sousedních zemí v obchodě a v investicích a provázanost s globální ekonomikou. Nová moderní dohoda přispívá proto k transparentnímu vztahu státu a ekonomických subjektů a je důležitým prvkem v konkurenceschopnosti pro podnikatelské subjekty v obou zemích.