Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
ministr_zp_s_korolcem
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Česko-polská spolupráce v oblasti zlepšování ovzduší

Situace v oblasti ochrany životního prostředí v příhraničních oblastech České a Polské republiky je obdobná. Podíl znečišťujících látek i jejich zdrojů je přibližně stejný, v obou státech vedou v podílu znečištění ovzduší domácnosti. Zásadní cestou pro řešení kvality ovzduší je proto společný přístup k čerpání evropských finančních prostředků v nadcházejícím plánovacím období let 2014 – 2020. 24. ledna 2013 se na tom v Ostravě shodli ministři životního prostředí obou států Tomáš Chalupa a Marcin Korolec.

Veřejnost v Polsku se stále více začíná zajímat o stav kvality ovzduší a jeho zdravotní dopady. Podle polského ministra Marcina Korolce tedy není prostor pro vzájemné obviňování, na zlepšování ovzduší je třeba začít spolupracovat. Poláci během posledního kalendářního roku přijali řadu legislativních opatření, jež by měla současnému stavu ovzduší na obou stranách hranice výraznou měrou přispět.

Podle českého ministra životního prostředí Tomáše Chalupy je výsledkem včerejšího celodenního jednání v Ostravě vytvoření tří společných expertních komisí, ve kterých by měli být paritně zastoupeni zástupci obou státních správ, regionů a samospráv a odborníků. „První tým se bude zabývat vzájemnými projekty a jejich koordinací při rozdělování prostředků z EU. Druhý tým bude pracovat na tzv. best practices v oblasti zavádění nízkoemisních zón,“ upřesnil Chalupa. Třetí pracovní skupina by podle něj pak měla řešit problematiku vytápění domácností a zejména otázku účinných a právně ukotvených kontrol nezákonného spalování.

Ministři obou zemí se včera v Ostravě zároveň dohodli na vzájemné přeshraniční výměně informací obsahu jednotlivých integrovaných povolení pro velké průmyslové podniky, které jsou zastoupeny jak v Moravskoslezském kraji, tak ve Slezském vojvodství. „ Smyslem ochrany ovzduší není likvidace průmyslu v této historicky průmyslové oblasti, ale provozovat jej v souladu s požadavky na ochranu životního prostředí, a to včetně ochrany ovzduší,“ dodal v této souvislosti ministr Tomáš Chalupa.

Za posledních 20 let došlo na obou stranách hranice k řádovému snížení znečištění ovzduší průmyslem. České straně se během uplynulých dvou let podařilo v Bruselu vyjednat 90% spolufinancování evropskými finančními prostředky pro projekty na odprašování průmyslových aglomerací, instalaci nejmodernějších filtrů a dalších opatření na snižování emisí pro velké průmyslové závody v Moravskoslezském kraji. Na obou stranách hranice byla navíc v loňském roce přijata legislativní opatření, která by měla významnou měrou napomoci zlepšení stavu životního ovzduší v obou státech. Zatímco v České republice začal platit nový zákon o ochraně ovzduší, v Polsku zavedli pokutování za spalování odpadů nebo povolení způsobu vyhřívání zón v oblastech, kde jsou dlouhodobě překračovány imisní limity. Jak v České republice, tak v Polsku je také realizován program na obnovu domácích kotlů.

Spolupráce s Polskem probíhá v rámci Dohody mezi vládou České a Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí, která byla podepsána v lednu roku 1998. Od roku 2004 však společná jednání zamrzla na mrtvém bodě, znovuobnovena byla teprve v roce 2010. „Tento pomyslný restart spolupráce vítáme. Společná jednání s polskou stranou nás utvrzují v tom, že stejný problém trápí i naše severní sousedy a ministr Marcin Korolec je prvním ministrem životního prostředí, který se snaží o užší spolupráci,“ dodal v této souvislosti ministr Tomáš Chalupa.

http://www.mzp.cz/cz/news_130125_cesko_polska_spoluprace_ovzdusi