Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Euroregion Glacensis - 15 let existence

Před 15 lety bylo založeno zájmové sdružení EUROREGION GLACENSIS, jehož hlavním úkolem je rozvíjení spolupráce příhraničních regionů České a Polské republiky na území Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje a Dolnoslezského vojvodství a podpora hospodářsko-sociálního růstu tohoto území.

Ve čtvrtek 8.12.2011 v Rychnově nad Kněžnou, sídle české části Euroregionu, se konala slavnostní konference u příležitosti tohoto jubilea. Euroregion dnes zahrnuje 110 měst a obcí tří českých krajů a dva okresy a 34 gminy v Polsku, které jsou podstatně větší než naše obce.

Konference se zúčastnilo na 180 pozvaných hostí, zástupců krajů a vojvodství, okresů, měst a obcí regionu. Účastníky přivítali oba předsedové Euroregionu Czeslaw Krecichwost, starosta polského města Kudowa Zdroj, a Jaroslav Kocian, starosta Bílé Vody na Jesenicku.Mezi oficiálními hosty byli Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje a jeho náměstek Helmut Dohnálek, který stál u zrodu Euroregionu, zástupci Dolnoslezského vojvodství, Oldřich Vlasák, poslanec EP, Marek Minarczuk z polského velvyslanectví v Praze a Karel Kysilka ze ZÚ Varšava. Čestný patronát nad konferencí přijali oba velvyslanci. Účastníky přišli pozdravit a popřát Euroregionu v další činnosti představitelé všech dalších regionů na česko-slovensko-polském pomezí.

Celou konferenci uváděla a pauzy mezi jednotlivými vystoupeními přednášejících vtipně a vkusně vyplňovala známá moderátorka a herečka Martina Kocianová. Po pozdravných projevech významných hostů sekretáři obou částí Euroregionu Jaroslav Štefek a Radoslaw Pietuch představili 15 let činnosti Euroregionu Glacensis a nastínili jeho další vývoj.  Do současné doby v rámci rozvoje regionu byly uskutečněny 942 projekty z oblasti kultury, turistiky, ochrany krajiny a životního prostředí, setkání občanů a podnikatelů regionu atd., v celkové výši 90 mil. Euro.

Konference přivítala záměr zřídit Evropské sdružení územní spolupráce, které vytvoří dotčené kraje a vojvodství, jakož i Euroregiony Nisa a Glacensis na severním česko-polském pomezí. Členové Euroregionu očekávají, že existence ESUS přinese po r. 2014 ještě hlubší prohloubení integrace v regionu a lepší možnosti pro čerpání finančních prostředků  v rámci politiky soudržnosti EU.

Po slavnostních podpisech nových partnerských smluv (Libchavy-Strzelin, Jánské Lázně-Polanica Zdroj) a slavnostním obědě následovaly další bloky vystoupení účastníků konference. Historie Kladska a spolupráce českých a polských historiků na syntéze jeho dějin byla předmětem příspěvků doc. Ondřeje Felcmana z Univerzity Hradec Králové a profesora Ryszarda Gladkiewicza z Vratislavské univerzity. O budoucnosti kohezní politiky EU hovořil europoslanec Oldřich Vlasák a informaci o operačním programu česko-polské přeshraniční spolupráce podala Jaroslava Vránová z ministerstva pro místní rozvoj. Starosta Náchoda Jan Birke se ve svém příspěvku zaměřil na vážnou dopravní situaci ve městě a nastínil možnosti řešení jeho dopravní infrastruktury. Rozproudila se diskuse o pokračování výstavby dálnice D11 v návaznosti na polskou S8,

V podvečer následovala slavnostní část programu, kdy byli oceněni vítězové soutěže o nejlepší česko-polské partnerství za uplynulých 15 let existence Euroregionu. Soutěž byla vyhlášena v 10 kategoriích (společné kulturní akce, obnova historického dědictví, společná prezentace na výstavách a veletrzích, společná příprava propagačních produktů, společná dopravní infrastruktura, spolupráce v rekreačních aktivitách a sportu, spolková činnosti, spolupráce při řešení krizových situací, školská spolupráce, společná péče o krajinu a přírodu). Mezi oceněnými  byly například tyto partnerské obce: Broumov – Nowa Ruda, St. Město – Stronie Slaskie, Králíky - Miedzylesie, Česká Skalice – Gmina Klodzko, Ústí n.O. - Bystrzyca Klodzka, Nové Město n.M.-Duszniky Zdroj, Hronov – Kudowa Zdroj, Lanškroun - Dzierźoniów.

Galerie


glacen