Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Evropské sdružení územní spolupráce ESUS

Dne 5. října 2011 v Jelení Hoře došlo ke slavnostnímu aktu podpisu záměru založení dalšího, v pořadí již druhého Evropského sdružení územní spolupráce ESUS (polská zkratka EUWT - Europejskie UgrupowanieWspólpracy Transgranicznej) na česko-polském pomezí, jehož zakladateli budou Dolnoslezské vojvodství, kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký a Euroregiony Glacensis a Nisa.

Slavnostního aktu se zúčastnilo na 200 pozvaných hostů, z nichž jmenujeme vojvodu Dolního Slezska pana Alexandra Skorupu , maršálka vojvodství Rafala Jurkowlance, podmaršálka Jerzyho Łużniaka, hejtmanů všech dotčených českých krajů s jejich doprovodem, předsedy českých i polských částí Euroregionů Glacensis-Kladsko a Nisa-Nysa M. Kociána, Cz. Krecichwosta, M. Půtu a P. Romana, představitele Národních parků Krkonoše-Karkonosze, primátory a starosty mnoha polských a českých měst, mj. Jelení Hory, Kudowé Zdr.,  Žacléře a Bílé Vody. Mezi zúčastněnými byli i honorární konzul z Wroclawi pan Arkadiusz Ignasiak a výše uvedený zástupce velvyslancetví ČR z Varšavy.

Tato vyšší forma regionální spolupráce je nesmírně důležitá z hlediska blížící se nové finanční perspektivy na léta 2014-2020, kdy se změní pravidla pro získávání podpory z fondů EU.  Regiony tak budou moci hledat cestu, jak pro další léta najít možnosti financovat svůj další rozvoj  a zvelebovat příhraniční oblasti. Aktivity ESUS budou zaměřeny především na rozvoj infrastruktury, turistiky, kultury a sportu, jakož i rozšiřování spolupráce mezi samosprávou a hospodářskými subjekty tohoto regionu.

Vznik nadnárodních uskupení, která by měla koordinovat a řešit různé aspekty přeshraniční spolupráce, podporuje současná evropská legislativa. První USUS vznikl v uplynulém roce podpisem dohody mezi krajem Moravskoslezským, VSÚC Žilinským a polskými vojvodstvími Slezským a Malopolským. Dalším subjektem by mělo být Evropské sdružení v prostoru Krušných hor, jehož signatářem by měly být kraje Liberecký, Ústecký a Karlovarský a na německé straně Svobodný stát Sasko, který rovněž projevil zájem připojit se k současné iniciativě Dolního Slezska a východních Čech.

Z vystoupení účastníků slavnostního aktu vybíráme:

Primátor Jelení Hory pan Marcin Zawila, který zasedání moderoval, se v úvodu zmínil, že uplynulo právě dvacet let od založení Euroregionu Glacensis, který byl prvním krůčkem k plnohodnotné přeshraniční spolupráci, a že dnešní slavnostní akt znamená další vyšší vývojový stupeň této integrace samospráv. Dolnoslezský maršálek Rafal Jurkowlanec řekl, že projekt USUS má podporu nejvyšších státních orgánů PR a že obě země mohou nyní ukázat, že jsou částí Evropy, která má shodné zájmy a mluví jedním hlasem."Přeshraniční spolupráci v rámci Evropské unie bude věnována stále větší pozornost. Z tohoto důvodu Pardubický kraj nemůže zůstat stranou," vysvětlil pardubický hejtman Martínek¸ proč jeho kraj podpořil záměr vzniku evropského sdružení. Dodal, že prostřednictvím  územní spolupráce bude Pardubický kraj moci v příhraničních oblastech  důrazněji uplatňovat své zájmy.  Hejtman Franc z Hradce Králové ocenil, že existuje možnost vytvářet přeshraniční uskupení s právní subjektivitou a že bude možné čerpat prostředky z fondů EU i po roce 2013

Všechny zúčastněné subjekty připravily v červnu t.r. projekt Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polsko 2007 - 2013 (cíl 3). V případě, že program ¨bude schválen na listopadovém jednání Monitorovacího výboru, nic nebude bránit vzniku Evropského sdružení územní spolupráce, které by mohlo zahájit činnost na pomezí let 2013/2014. O vstup do USUS projevila zájem i vláda spolkové země Sasko.