Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Inaugurace Česko-polské analytické platformy

(Archivní článek, platnost skončena 03.10.2014.)

Dne 24. září se ve Varšavě uskutečnila inaugurace Česko-polské analytické platformy. Cílem iniciativy je posílení součinnosti českých a polských analytických ústavů prostřednictvím vytvoření zásad spolupráce, které umožňují stálý monitoring česko-polských vztahů, průběžnou výměnu názorů, jakož i společné posuzování námětů na rozvoj česko-polské spolupráce při realizaci zahraniční a evropské politiky obou států

Dne 24. září se ve Varšavě uskutečnila inaugurace Česko-polské analytické platformy.  Cílem iniciativy je posílení součinnosti českých a polských  analytických ústavů  prostřednictvím vytvoření zásad spolupráce, které umožňují stálý monitoring česko-polských vztahů, průběžnou  výměnu názorů, jakož i společné posuzování námětů na rozvoj česko-polské spolupráce při realizaci zahraniční  a evropské politiky obou států. Projekt je iniciativou polského Institutu mezinárodních vztahů, Ústavu východních studií, Ústavu mezinárodních vztahů v Praze, Mezinárodního politologického institutu Masarykovy university v Brně a Asociace pro mezinárodní otázky v Praze.

Těžiště činnosti platformy bude spočívat v pravidelných seminářích, organizovaných prostřednictvím českých a polských institutů, za účasti expertů institucí iniciujících vznik Platformy i specialistů z jiných ústavů. Plenární zasedání Platformy se budou konat dvakrát do roka  střídavě v Čechách a v Polsku  v rámci tématických konferencí, věnovaných vybraným oblastem spolupráce. Každoročně budou vypracovávány společné expertízy a doporučení ve dvou vybraných oblastech. Činnost platformy bude koordinována státními instituty. V rámci platformy mohou též průběžně na základě českého či polského rozhodnutí vznikat společné policy papers, které budou výsledkem spolupráce jednotlivých českých a polských ústavů či společných skupin expertů. Jako stanovisko platformy budou prezentované  zprávy, které získají souhlas nejméně dvou analytických ústavů každé země (včetně koordinujících ústavů).

Důležitou výzvou a výchozím bodem činnosti v rámci platformy je zpracovávání komplexní zprávy,  poskytující přehled i shrnutí česko-polských vztahů. Bilaterální vztahy budou diskutované v průběhu česko-polské konference, spojené s plenárním zasedáním platformy, organizované v první polovině roku 2010 Ústavem mezinárodních vztahů v Praze. V budoucnu bude provádět společná skupina expertů každoroční aktualizaci zprávy. Výsledná zpráva bude předmětem diskusí v rámci dalších tématických konferencí Plaftormy. Pro rok 2010 byly po důkladné úvaze vybrány jako tématické oblasti česko-polská spolupráce ve prospěch transatlantických vztahů a spolupráce ve prospěch Východního partnerství.

Podle názorů prezentovaných na inauguračním setkání představiteli Ministerstev zahraničních věcí obou zemí iniciativa založení  Česko-polské analytické platformy je dalším krokem,  který podtrhává důležitost česko-polských vztahů. Bylo přitom zdůrazněno, že se jedná o iniciativu „zdola“. Zároveň byl vysloven názor, že Platforma může pomoci zabránit situacím, kdy si Česká republika a Polsko zbytečně konkurují a zároveň může posílit komplementaritu činností obou zemí na mezinárodní scéně. Odborníci upozornili na to,  že platforma by se neměla koncentrovat přísně na  bilaterální vztahy, ale zaměřit svoji činnost i na širokou paletu zahraničních otázek. Iniciátoři Platformy počítají se spoluprací ministerstev zahraničí v oblasti vytyčování konkrétních výzkumných úkolů, zvláště důležitých z pohledu činnosti obou ministerstev.

V průběhu  setkání byla zmíněna otázka dodatečného financování analytické činnosti v rámci platformy, přičemž bylo poukázáno na možnosti  státních grantových institucí.  V souvislosti s očekávaným rozvojem česko-polské analytické činnosti, uskutečňované jak prostřednictvím státních institucí, tak nevládními organizacemi se nabízí možnost využití grantových programů realizovaných v obou zemích prostřednictvím ministerstev zahraničí v rámci Česko-polského fóra.

Inaugurace Česko-polské  analytické platformy proběhla v Pompejském sále v paláci Belveder při příležitosti konání konference „Zkušenosti českého předsednictví v Radě EU – Závěry pro Polsko“, která se uskutečnila díky podpoře Česko-polského fóra.