Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Informace k české škole ve Varšavě

10. ledna 2014 v budově Velvyslanectví České republiky ve Varšavě zahájila své působení nová česká škola, kterou organizuje „Nadace česká škola“ ve spolupráci s velvyslanectvím.

Vyučování se koná pravidelně každý pátek v době od 16:30 do 18:10 – jedná se o dvě vyučovací hodiny po 45 minutách s desetiminutovou přestávkou. O založení Nadace česká škola se zasloužilo několik nadšenců z řad rodičů. Velvyslanectví se snaží maximálně tuto iniciativu podpořit a dle svých možností české škole pomáhat. Nadaci česká škola je možné kontaktovat na emailové adrese ceskaskolavarsava@gmail.com.

Hlavní záměrem české školy je umožnit českým dětem z Varšavy a okolí výuku českého jazyka a literatury, a do budoucna také českého dějepisu a zeměpisu. Česká škola je také otevřena polským zájemcům a dětem z jiných zemí, které například již česky umí a rády by si svou znalost českého jazyka udržely.

Zapsané děti jsou rozděleny do dvou skupin. Jedná se o skupinu předškoláků ve věku 3-5 let a skupinu školáků. V ní jsou dvě podskupiny, a sice děti ve věku 6-7 let a děti ve věku 9-10 let. Vyučování v obou skupinách probíhá ve stejnou dobu v sousedících místnostech. Děti učí dvě učitelky, na místě bude vždy k dispozici rovněž jedna asistentka z řad rodičů. Ostatní rodiče se výuky neúčastní.

Děti mají k dispozici učební pomůcky – pro předškoláky jsou určeny výtvarné potřeby, knížky, CD apod., školáci dostávají učebnice a pracovní sešity. Děti si musí nosit přezůvky a školáci také dva sešity formátu A4 (linkované nebo čtverečkované). Na místě je také k dispozici balená voda.

Vyučování se bude konat každý pátek, s výjimkou varšavských prázdnin a polských státních svátků – níže je k dispozici kalendář, ve kterém jsou žlutě označeny vyučovací dny. Je třeba, aby zapsané děti navštěvovaly školu pravidelně, v případě absence prosíme rodiče, aby se spojili s učitelkou dítěte, která jim sdělí domácí úkol na další vyučování. Jakmile bude mít česká škola k dispozici webové stránky, budou na nich k dispozici také informace o domácích úkolech.

Příspěvek placený za jedno dítě je 500 PLN za všechna vyučování do konce školního roku. Jakmile bude mít Nadace česká škola bankovní účet, bude možné převést tuto částku na účet nadace.

Česká škola ve Varšavě má v plánu ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky pořádat i další mimoškolní akce, např. divadelní představení, promítání filmů, besídky apod.

Informace o činnosti české školy ve Varšavě naleznete také na internetových stránkách České školy bez hranic.

přílohy

Kalendář výuky 223 KB PDF (Acrobat dokument) 21.1.2014