Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Česko-polské přeshraniční silniční propojení

Informace Ministerstva dopravy České republiky o česko-polském přeshraničním silničním propojení - aktuální situace v propojení dálnic D1 (v době výstavby D47) a A1

Česká strana na jednání květnu 2009 informovala polskou stranu o  předpokládaném termínu dokončení D 47 na česko – polských hranicích v roce 2012 s příslibem, že se  vynasnaží    urychlit  termín  dokončení  podle svých finančních  možností.  Na následné konferenci TRANSPORT 2009, která se uskutečnila  listopadu 2009 v Ostravě, zástupce MD ČR konstatoval, že zmiňovaný úsek D 47 bude dokončen v 2. polovině roku 2011. 

Vzhledem k důležitosti problematiky MD ČR opětovně prověřilo možnosti na české straně a muselo konstatovat, že  s  ohledem  na  stav  postupu  prací  a  z  důvodu  nepokrytí  veškerých  potřebných  finančních  prostředků  na  dokončení  hraničního  úseku  Bohumín - státní  hranice  ČR/PR  bude možné  tento  úsek  uvést  do  provozu   nejdříve v 2. polovině  roku  2011.

Pokud jde o  problematiku  dokončení  rychlostní  silnice  R 11  na  česko-polské  státní  hranice  v prostoru  Královec - Lubawka  MD ČR sděluje,  že  česká  strana  musí  s  ohledem  na  stav  přípravy  a  množství  finančních  prostředků  potvrdit  předpoklad  dokončení  rychlostní  silnice  R 11  v  tomto  úseku  v  roce  2016.

Výrazem důležitosti, kterou česká strana přikládá problematice česko-polského přeshraničního silničního připojení bude připravovaná návštěva ministra dopravy České republiky G. Slamečka v Polsku v lednu/únoru 2010.