Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Investiční fórum CEE M&A; and Private Equity Forum 2011

Text projevu velvyslance České republiky v Polsku Jana Sechtera na zahájení investičního fóra CEE M&A; and Private Equity Forum 2011 ve Varšavě, 11. října 2011

Děkuji za pozvání, úvodem bych chtěl říci, že je pro mne ctí zahájit Vaše fórum krátkým příspěvkem a poděkováním: není častým jevem, kdy politika a diplomacie mohou fórum s Vaším zaměřením oslovit a naopak, uvědomuji si, že politice a diplomacii by naopak Váš pohled na vývoj v reálné ekonomice byl velkým přínosem.

V posledních dvaceti letech prošly jednotlivé státy střední a východní Evropy rozdílným vývojem. Zcela rozdílné byly jejich výchozí podmínky k transformaci – vzpomeňme na relativně dobrou výchozí pozici České republiky a Slovenska, která umožnila rychlou transformaci k tržní ekonomice liberalizací a privatizací. V té době polské vlády konsolidovaly dluh z osmdesátých let a oddělovaly důsledky tohoto dluhu od startující reálné ekonomiky s de facto novou měnou. Naše federace se dělila, Polsko a Maďarsko privatizovaly jiným způsobem. Kromě základního směřování k integraci do EU a do NATO by si tehdy nikdo nedokázal představit, jak úzce budeme s Polskem, se Slovenskem a s Maďarskem spolupracovat. Společné bylo to, že se každá ze zemí více či méně úspěšně snažila paralelně k domácí transformaci vytvořit dobré prostředí pro investice, ze zřejmých důvodů šlo o zahraniční.

Od naší formální integrace v EU  probíhá v zemích střední Evropy opačný proces: historické, neopakovatelná a velmi zásadní rozhodnutí jsou za námi a dnes se naše vlády zabývají standardními  reformními rozhodnutími. z transformačního období nám zůstal jeden důležitý prvek: reformní étos a vůle je podle mého názoru větší než na západě a jihu Evropy. Je naprosto evidentní, že země SVE dnešní celosvětovou krizi nevyvolaly a že ji ani neprohloubily. Z naší perspektivy se jednalo o krizi dovezenou. To přesto umožnilo odhalit některé důležité strukturální rozdíly mezi zeměmi SVE, které stojí za diskusi a které vyžadují naši pozornost. Zdůrazňuji to proto, že ve světě přetrvává módní tendence mezi těmito zeměmi nerozlišovat. řada zahraničních analytiků, tím nemyslím účastníky tohoto fóra, často vzali nejhorší z dílčích jevů v některé ze zemí jako měřítko pro všechny další.

Jako kdyby vývoj reálné ekonomiky, dynamický, v řadě let zpravidla dvouciferný růst obchodní výměny a vzájemných investic, kterému se věnujete v každodenní praxi, se odrážel postupně stále více i v politice - výborně spolupracujeme v tzv.v V4 a naše spolupráce je atraktivní i pro další země, nejen z regionu. Dokážeme rovněž obhajovat společně naše zájmy v EU a v dalších mezinárodních institucích a tím naše váha roste. Ekonomika a reformy jsou základem programu všech čtyř vlád středoevropských zemí. Vycházíme z toho, že penzijní reforma a reforma pracovního trhu je základem stabilního investičního výhledu. Staráme se o racionální přístup k energetice - zachování mixu zdrojů a diverzifikaci přepravních cest. Obhajujeme potřebu alokace finančních prostředků pro rozvoj infrastruktury v evropském rozpočtu na léta 2013-2020.  Čelíme často jako jediní v EU nejrůznějším protekcionismům a overregulation reálné ekonomiky. Máme střízlivou analýzu k výhodám a nevýhodám vstupu do eurozóny. Věnujeme se maximálnímu možnému otevření směrem k východním sousedům (Ukrajina, Bělorusko a Kavkaz) a jde nám především o otevření trhů a zdrojů a tím i základní stabilizaci jejich vnitřního vývoje.

Vlády za sebou mají několik velkých transhraničních akvizic státních podniků (např. PKN Orlen-Unipetrol), diskutují i o dalších (např. železniční Cargo) a v zásadě platí, že povzbuzují a vítají konsolidaci firem s přeshraniční dimenzí v rámci regionu. V této věci od Vašeho segmentu private equity od Vás na vládní úrovni očekáváme větší zpětnou vazbu z vašeho reálného působení na středoevropském trhu. Potřebujeme zpětnou vazbu ale i podporu v některých našich důležitých aktivitách na evropské úrovni. Zajímá nás Váš pohled na perspektivu konsolidace jednotlivých odvětví průmyslu, zemědělství a služeb.Pomůže nám uvědomit si, co je skutečným přínosem naší spolupráce, dohodnout se lépe ve V4 a hájit lépe pozice v EU.

Proces „dohánění“má svoji vnitřní energii. Private Equity je její důležitou součástí a velkou šancí. Lidé, které jsem z vaší investiční branže mohl poznat při své práci velvyslance, stále ještě chtějí něco dosáhnout. Považuji to za velmi důležité.

Očekávám, že bude v SVE ekonomické oživení rychlejší než ve zbytku EU – za podmínky, že zvládnou problém svých veřejných financí.

Více:

http://www.mergermarket.com/pdf/CEE_Forum_2011.pdf