Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

K výročí Postupimské konference

K výročí Postupimské konference o poválečném řešení německé otázky v Evropě publikujeme sborník z konference, které se v listopadu 2011 účastnili vědci z ČR, z Polska, Německa a z Velké Británie.

"Poválečný odsun sudetských Němců z bývalého Československa se stal
v posledních přibližně 15 letech předmětem různých, zpravidla politicky
motivovaných interpretací, či dokonce dezinterpretací. Do pozadí často
ustupují fakta, časová posloupnost, vztah mezi příčinou a následkem.
Jakoby se někdy zapomínalo, že odsunu Němců předcházel nacistický
teror v pohraničí, poté Mnichovská dohoda, následně vyhnání českého
obyvatelstva ze zabraných území a konečně šest let nacistické okupace
a genocidy. Někdy dokonce vzniká dojem, že někteří historikové či komentátoři
se snaží dělat rovnítko mezi odsunem, resp. jeho divokou fází,
a nacistickými zločiny za války. S tím souvisí i tlak, čas od času vyvíjený
ze zahraničí, na právní revizi poválečných dekretů prezidenta Beneše.
Všechny tyto jevy jsme považovali a považujeme ze neakceptovatelné.
Proto jsme se rozhodli na podzim roku 2011, k 65. výročí ukončení odsunu,
zorganizovat odbornou konferenci, která bude hovořit i o těchto
souvislostech, často opomíjených, nebo dokonce zamlčovaných. Symbolicky
jsme za místo konání konference vybrali severočeské Ústí nad
Labem. Rád bych tímto poděkoval ústecké Univerzitě J. E. Purkyně za
spolupráci a panu rektorovi UJEP osobně za podporu a záštitu.
Nejde nám o oživování minulosti či starých řevnivostí. Jde nám
zejména o zasazení historických událostí do pravdivého kontextu.
V tomto sborníku najdete nejdůležitější příspěvky, které na zmíněné
konferenci zazněly. Věřím, že pro vás budou zdrojem dalších poučných
informací k tématu."

Za organizátory konference

Jan Zahradil
poslanec Evropského parlamentu

Vydání publikace podpořila Skupina Evropských konzervativců a reformistů.

přílohy

Sborník z konference 2 MB PDF (Acrobat dokument) 1.8.2013