Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

“Moje mise ve Varšavě 1936 – 1937”

Prezentaci knihy významného českého historika a zástupce ředitele Historického ústavu AV ČR v Praze PhDr. Jana Němečka: „Juraj Slávik: Moje paměť – Živá kniha, část 1. Moje mise ve Varšavě 1936-1937“ moderoval publicista deníku Rzeczpospolita Piotr Semka.

Český historik Jan Němeček přispívá svou knihou o významném československém politikovi a diplomatovi Juraji Slávikovi k lepšímu porozumění vzájemných česko-slovensko-polských vztahů. První díl Slávikových pamětí, zahrnující období let 1936 a 1937, se totiž  vztahuje k jeho nástupu do funkce československého vyslance v Polsku. Do Varšavy přijel v únoru 1936.

Prezentace knihy se uskutečnila 16. března 2011 ve Slovenském institutu kultury ve Varšavě. Společně s českým historikem, autorem prvního dílu deníku čsl. velvyslance „Moje paměť – Živá kniha. Moje mise ve Varšavě 1936 - 1937“, Dr. Janem Němečkem z Historického ústavu AV ČR o československo-polských vztazích těsně před II. světovou válkou diskutovali ředitel Historického ústavu SAV Dr. Slavomír Michálek a krakovský historik Prof. Andrej Essen. Na  organizaci této akce se podílelo České centrum a Slovenský institut kultury ve Varšavě, Velvyslanectví České republiky a Velvyslanectví Slovenské republiky v Polské republice, Historický ústav AV ČR v Praze a Historický ústav SAV v Bratislavě.

x     x      x

Juraj Slávik byl významný československý politik a diplomat, který v meziválečném období působil v důležitých politických funkcích. V roce 1936 zahájil svoji diplomatickou kariéru: stal se československým vyslancem v Polsku. V této nejvyšší diplomatické funkci působil až do německé okupace Československa. Na počátku roku 1939 se stal členem Slovenské národní rady v Paříži, v červenci téhož roku pak ministrem vnitra v Benešově exilové československé vládě.

Po 2. světové válce pokračoval ve své diplomatické kariéře jako československý velvyslanec v USA. Na protest proti změně politického systému v Československu v únoru 1948 na svoji funkci rezignoval. Rozhodl se zůstat v zahraničí a aktivně pracovat pro emigrantské organizace, především pro vrcholný politický orgán československého exilu: Radu svobodného Československa.

Juraj Slávik: Moja pamäť – živá kniha. Moje poslanie vo Varšave 1936-1937.

Ed.: Jan Němeček ve spolupráci s Andrzejem Essenem a Janem Kuklíkem. Bratislava, VEDA 2010, 488 s. ISBN 978-80-224-1108-0

 Juraj Slávik Neresnický - od politiky cez diplomaciu po exil

Ed: Michálek Slavomír a kolektív, Prodama, 504 s. ISBN: 80-969555-8-6

Projev velvyslance ČR Jana Sechtera

Pozvánka

Resumé knihy

 

přílohy

JURAJSLAVIK__resumeknihy.doc 25 KB DOC (Word dokument) 24.8.2011

Slavik_uvodnislovo_vv.doc 24 KB DOC (Word dokument) 24.8.2011

Galerie