Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Jiří Friedl: „Na jedné frontě"

Při příležitosti vydání polského překladu knihy „Na jedné frontě. Vztahy československé a polské armády za 2. světové války." autor díla Jiří Friedl představil doposud nezmapované vztahy československých a polských vojáků za 2. světové války. Prezentace se uskutečnily v 6. září 2011 v Gdaňsku a 8. září 2011 ve Varšavě v Domě setkání s historií.

Úvodní slovo: Velvyslanec České republiky J.E. Jan Sechter a ředitel DSH Piotr Jakubowski

Představení knihy: autor PhDr. Jiří Friedl

Účast v diskuzi: PhDr. Jiří Friedl, Dr Piotr M. Majewski, zástupce ředitele Muzea II. světové války v Gdaňsku

Jiří Friedl svou knihou přispívá k problematice, která dosud není zcela zmapovaná. K tématu československo-polských vztahů zatím vzniklo jen velmi málo prací. Kniha tak představuje spíše nástin problematiky a souhrn materiálů, které však tematiku nevyčerpávají. Jak uvádí i sám autor, stále zůstávají otázky, které nejsou řešeny. Je pozoruhodné, jakým způsobem se autoři podobných publikací věnovali striktně vlastním armádám a vzájemná spolupráce tak byla spíše přehlížena. Příkladem může být logistická podpora ze strany Poláků vznikající jednotce podplukovníka Svobody nebo battledressy pocházející ze skladů polského vojska v SSSR, ve kterých se bojovalo u Sokolova. Kniha Jiřího Friedla se bezesporu dotýká oblasti, která až doposud zůstávala mimo centrum zájmu českých a polských historiků.

Začátek knihy popisuje meziválečná léta a vývoj vojenských vztahů v tomto období. V první kapitole se autor věnuje období od března do září 1939, tedy momentům vzniku československé vojenské jednotky v Polsku a účasti Čechoslováků v zářijovém tažení. V následujících kapitolách autor popisuje vztahy československých a polských vojáků ve Francii, Británii, ale i na Blízkém východě, v severní Africe a Sovětském svazu.

Kniha vznikla na základě zdrojové databáze a informací z odborné literatury a vzpomínkových monografií. Jiří Friedl tak mohl zrekonstruovat a zhodnotit vývoj nejdůležitějších oblastí československo-polských vojenských kontaktů a spolupráce během války.

Jiří Friedl

Vědecký pracovník Ústavu dějin Akademie věd ČR, vysokoškolský pedagog. Přednáší na Masarykově univerzitě v Brně. Výkonný redaktor časopisu Slovanský přehled, člen redakční rady Slezského sborníku.

Velvyslanec České republiky ve Varšavě J.E. Jan Sechter převzal nad akcí čestnou záštitu.

Úvodní slovo velvyslance ČR Jana Sechtera

přílohy

text_Friedl.doc 24 KB DOC (Word dokument) 12.9.2011