Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Nulová tolerance drog v Polsku

Dnem 1. ledna 2010 nabyl v ČR účinnosti nový trestní zákoník, který nově upravuje i problematiku nedovoleného nakládání s omamnými a psychotropnými látkami (drogami) - jejich výrobu, přechovávání (držení), pěstování rostlin atd. Na úpravu obsaženou v trestním zákoníku navazují změny v zákoně o přestupcích a dvě nově přijatá nařízení vlády, která závazným způsobem stanoví jednotlivá množství

V rámci nové kodifikace trestního zákoníku byla vláda zmocněna ke stanovení, jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů (dále jen „OPL“).

Stanovení konkrétních limitů  pro držení omamných látek, resp. definice  množství většího než malého,  bylo   provedeno Nařízením  vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů.

V žádném případě  se nejedná  o legalizaci držení drog v ČR, ale o stanovení hranice, kdy se jedná o protiprávní jednání řešené podle zákona o přestupcích a kdy podle trestního zákoníku. 

Smyslem  tohoto postupu je  definovat množství větší než malé u OPL zejména z důvodu sjednocení  postupu orgánu činných v trestním řízení, neboť do účinnosti Nařízení vlády ČR č.467/2009 Sb.,  existovaly v postupu orgánů činných v trestním řízení značné rozdíly v posuzování této veličiny. Tímto opatřením má být dosaženo právní jistoty ohledně výkladu výše specifikovaného termínu množství větší než malé.

Je třeba zdůraznit, že nelegální držení drog pro vlastní potřebu je nadále nezákonné a postižitelné. Vždy se jedná o protiprávní jednání.

Narizeni vlady MVM 2009-12-14 vybrane OPL.pdf (81,82 kB)

Více na stránkách Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti

http://www.drogy-info.cz/index.php

přílohy

Narizeni_vlady_MVM_2009_12_14_vybrane_OPL_1_.pdf 81 KB PDF (Acrobat dokument) 24.8.2011