Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Polský černouhelný důl Silesia

K závěrečnému aktu podpisu předávacího protokolu mezi Kompania Weglowa S.A. Katowice (KWK) a Energetickým a průmyslovým holdingem a.s. (EPH) o převzetí dolu PG SILESIA došlo dne 9. prosince 2010 na Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Ve čtvrtek 9. prosince 2010 se uskutečnil na velvyslanectví ČR ve Varšavě závěrečný akt podpisu předávacího protokolu mezi Kompania Weglowa S.A. Katowice (KWK) a Energetickým a průmyslovým holdingem a.s. (EPH) o převzetí dolu PG SILESIA v Dziedziciach-Czechowicach (okres Bielsko-Biala) do rukou českého majitele, spojená s tiskovou konferencí pro novináře.

Slavnostního aktu se zúčastnili Tomáš David (T.D.), ředitel rozvoje energetického sektoru EPH, Jiří Pelikán, člen představenstva PG Silesia, Jacek Korski a Wlodimierz Mikoda, předseda a místopředseda představenstva KWK. Byli pozváni i představitelé polského státu – zúčastnila se náměstkyně ministra hospodářství pro oblast energetiky paní Joanna Strzelec-Lobodzinska (J. S-L) a ředitelka odboru hornictví ministerstva hospodářství paní Aleksandra Magaczewska.

Velvyslanec Jan Sechter popřál EPH mnoho úspěchů v rozvoji dolu jakož i v dalších aktivitách v Polsku a v Německu. Poděkoval polské vládě a specielně ministerstvu hospodářství za podporu tohoto způsobu privatizace ve prospěch českého investora. Ocenil partnerský a seriózní přístup KWK a odborových organizací  při vyjednávání. Vyzvedl význam této akvizice z nadregionálního hlediska, pro diverzifikaci dodávek uhlí pro energetiku jako základního faktoru komparativní výhody pro průmysl ve slezské části Polska a moravskoslezský kraj..

Náměstkyně ministra J. S-L ocenila trpělivost a cílevědomost, s nimiž obě strany přistupovaly k jednáním, která nebyla jednoduchá, avšak i přes množství problémů rychlá a úspěšná. Podpořila tézi, že energetickou bezpečnost Evropy je nutno budovat společně a na bázi těch energetických surovin, které máme k dispozici.

Ředitel EPH T.D. hovořil již více k technickým otázkám převzetí dolu a nastínil jeho další perspektivu. V prvé řadě ocenil roli zaměstnanců dolu, kteří svým sdružením (spojilo se 360 pracovníků a založili Hornický podnik Silesia (PG Silesia) se vstupním kapitálem 70 tis. zl.) se přihlásili do výběrového řízení na privatizaci dolu a tím důl vlastně zachránili a revitalizovali. EPH buduje své business aktivity na vertikální bázi od těžby energetických surovin přes výrobu elektrické energie a tepla až k jejich distribuci.

Důl KWK Silesia se nachází zhruba 30 km od hranic České republiky a jeho geologické zásoby převyšují 500 mil. tun nízkosírnatého černého uhlí.

Projev velvyslance J. Sechtera na tiskové konferenci

Vyjádření ministra zahraničních věcí K. Schwarzenberga pro ČTK

 

přílohy

Silesia_TK.doc 24 KB DOC (Word dokument) 24.8.2011

WEB_Schwarzenberg_v_Polsku_mirnil_obavy_z_ceske_expanze_... 23 KB DOC (Word dokument) 24.8.2011