Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Příležitosti pro malé a střední podniky

Seminář pod názvem „Podnikáme v Polsku - příležitosti pro malé a střední podniky a role pro partnerská města a obce“ se uskutečnil dne 19.10.2012 v hlavní budově Priessnitzových léčebných lázní v městě Jeseníku za velkého zájmu českých i polských podniků a OSVČ, hospodářských komor, regionálních a místních samospráv ve spolupráci Velvyslanectví ČR ve Varšavě s parlamentní skupinou Přátel Polské republiky a Okresní hospodářskou komorou Jeseník.

Seminář navázal na předchozí již uskutečněnou akci zastupitelského úřadu ve Varšavě ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, která proběhla v rámci IV. Evropského hospodářského kongresu v Katovicích v květnu t.r. - a sice setkání partnerských měst a obcí, kde se generelně jednalo o projektech podpory a spolupráce v oblasti podnikání MSP a na cílenou podporu konkrétních aktivit v příhraničních česko-polských regionech.

 Úvodem účastníky přivítal velvyslanec ČR v Polsku J. Sechter, předsedové české i polské parlamentní skupiny poslanců Přátel Polské, resp. České republiky poslanec V. Klečka a poslankyně M. Wielichowska. Poté následovalo krátké vystoupení spolupořadatelů a patronů akce - KHK Olomouc, resp. OHK Jeseník, města Jeseník, Priessnitzových léčebných lázní a občanského sdružení Bonton Rychnov n. Kn. Seminář moderovali poslankyně Poslanecké sněmovny ČR L. Andrýsová a velvyslanec J. Sechter.

Seminář byl rozdělen do pěti tématických bloků s následnou diskusí. Tématem prvního bloku byla institucionální podpora podnikání pro MSP v České republice a v Polsku a programy podpory přeshraniční spolupráce v současném i budoucím finančním rámci EU až do r. 2020. Vystoupili M. Slojewska-Kosciolek z velvyslanectví PR v Praze a K. Kysilka ze ZÚ Varšava. Kromě krátkého seznámení se současnou hospodářskou situací v Polsku byly podány informace o možnostech využití služeb zastupitelských úřadů, sítě honorárních konzulátů, hospodářských komor, kontaktních center CZ-PL hospodářské spolupráce a agentury CzechTrade. Informací o vydávaných publikacích Doing Business in the Czech Republic a Podnikání v Polsku doplnil vystoupení J. Sechter.

Druhý blok byl tématicky nejrozsáhlejší. Připravila ho daňová a poradenská firma Accace S.A. z Varšavy, která byla rovněž partnerem semináře. Za firmu vystoupil R. Graj a zabýval se konkrétními právními podmínkami přeshraniční hospodářské spolupráce MSP, zejména otázkami, jak a kde ohlásit zahájení podnikání, co je k tomu zapotřebí, kolik to stojí. Podal příklady úskalí, která přeshraniční podnikání a poskytování služeb provázejí. Informoval o polském daňovém systému, kriteriích registrace pro účely daňové a pojistné. Zaměřil se dále na vysílání pracovníků do Polska a na novou dohodu o zabránění dvojímu zdanění.

Ve třetím bloku hovořil B. Minář, předseda OHK Jeseník a KHK Olomouc o rámci pro podporu přeshraničního podnikání, který vytvářejí partnerská města a obce.

Čtvrtou částí byla informace o existenci a pracovní náplni Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci. K. Kysilka podal přehled o historii a složení komise a jejích pracovních skupin. Dále se zaměřil na práci pracovní skupiny pro hospodářství, obchod a dopravu.  Zdůraznil, že celá komise i její pracovní skupiny slouží k posouzení problémů, které při hospodářských aktivitách v příhraničí vznikají, návrhy na jejich řešení a informování státních orgánů o situaci. Vyzval posluchače, aby se nebáli pojmenovat a poukázat na problémy, s nimiž se ve své činnosti setkávají, a podat náměty pro řešení přímo vedoucím pracovních skupin. V druhé části příspěvku informoval o dopravní situaci na CZ-PL pomezí.

V závěrečné části semináře vystoupila prof. J. Jílková z UJEP v Ústí n. L., která seznámila s výzkumným úkolem, který její skupina řešila - Analýza ekonomických efektů veřejné podpory v rámci CZ-PL spolupráce pro MSP.

Čtenáře upozorňujeme na podrobnou informaci ze semináře v Jeseníku, kterou můžete najít na webových stránkách poslankyně poslanecké sněmovny paní Lenky Andrýsové.

http://www.lenkaandrysova.cz/novinky/podnikame-v-polsku.html

přílohy

Podnikáme v Polsku 438 KB PDF (Acrobat dokument) 29.11.2012

Galerie


Konferencja „Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i Republice Czeskiej"