Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Propojení česko-polského plynovodu

Projev předsedy vlády Petra Nečase na slavnostním zahájení provozu plynového interkonektoru na česko-polském pomezí u Českého Těšína

Dámy a pánové,
jsem rád, že se mohu zúčastnit této akce, která má celou řadu velice pozitivních významů. Chtěl bych skutečně připomenout, že projekt česko-polského plynového propojení se zvláště zdůraznil v době, kdy byla na začátku roku 2009 plynová krize a i v době českého předsednictví se podařilo zajistit financování podobných projektů i z evropských prostředků. Je zde i určitá symbolika v tom, že z hlediska financování byl tento projekt spuštěn v době českého předsednictví a dokončen v době polského předsednictví.

Znamená to nikoliv pouze propojení české a polské plynařské sítě. Znamená to také vytvoření počátku severojižního propojení, které bude mít celou řadu pozitivních efektů na energetickou bezpečnost zemí jako je České republika a Polsko. Znamená to možnost například pro Českou republiku napojit se na terminály pro zkapalněný zemní plyn, které budou na polském, baltském pobřeží a naopak mít i přístup v budoucnosti poté, co severojižní propojení bude protaženo směrem na jih, mít i přístup ke zdrojů zkapalněnému plynu na jaderském pobřeží.

Znamená to také možnost napojit naši plynárenskou soustavu postupně i na další zdroje a přístupové trasy ať již je to Nabucco nebo South Stream. To jsou všechno věci, které zvyšují energetickou bezpečnost České republiky, zvyšují energetickou bezpečnost naší ekonomiky a umožní nám diverzifikovat trasy a také zdroje zemního plynu.

Význam zemního plynu v energetickém mixu České republiky nebude klesat, má zde své velmi významné postavení a my chceme, aby skutečně i z tohoto pohledu český průmysl byl konkurenceschopný a konkurenceschopnost je, ať se nám to líbí nebo ne, ovlivněna cenami vstupů, tzn. i cenami energií. Právě proto musíme klást velký důraz na zajištění energetické bezpečnosti pro náš průmysl a také pro naše domácnosti, diverzifikovat zdroje. A právě projekt, který slavnostně otevíráme, je touto cestou, jak přístupové trasy a v budoucnosti i zdroje diverzifikovat.

Chtěl bych velmi zdůraznit, že skutečná diverzifikace bude ale možná až tehdy, až se budeme skutečně pohybovat v liberálním prostředí, tzn. kdy trhy budou liberalizovány. To skutečně umožní vybírat si mezi zdroji a i mezi přístupovými trasami.

Krok, který byl učiněn v propojení české a polské plynárenské soustavy, je krok, který dnes slavnostně završujeme. Je krokem, který přispívá k energetické bezpečnosti České republiky. Je krokem, který přispívá vzájemné spolupráci mezi Českou republikou a Polskem a je to krok, který je pro nás pozitivní.

Dámy a pánové dovolte mi poděkovat představitelům obou vlád, které se zasloužily, aby tento projekt byl i spolufinancován z evropských zdrojů. Dovolte mi také, abych poděkoval zástupcům obou společností, tzn. Net4Gas a Gas System. Dovolte mi, abych poděkoval zástupcům Evropské komise, která se podílela na financováním tohoto projektu a jsem velmi rád, že se ho podařilo uvést do života a že máme funkční propojení české a polské plynárenské soustavy.

Plynovod
Fotografie: Grzegorz Rogiński, KPRM

Více: