Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Smlouva o provádění geologických prací

Dne 25. září 2009 se uskutečnila výměna ratifikačních listin ke Smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic, podepsané 19. srpna 2008. Smlouva vstoupí v platnost uplynutím třiceti dnů od výměny ratifikačních listin.

Velvyslanectví České republiky ve Varšave oznamuje, že dne 25. září 2009  došlo k výměně ratifikačních listin ke Smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic.  Protokol o výměně ratifikačních listin podepsal za  Českou republiku mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Polské republice Jan Sechter, za Polskou republiku státní podtajemník Ministerstva zahraničních věcí Polské republiky Pawel Wojciechowski. Smlouva vstoupí v platnost uplynutím třiceti dnů od výměny ratifikačních listin.

Smlouva obecně umožňuje realizaci geologicko-průzkumných prací jak z české, tak polské strany na území druhého státu. Předpokládá se, že poslouží zejména k průzkumu ložisek černého uhlí v české a polské části Hornoslezské uhelné pánve. Smlouva podrobně vymezuje podmínky pro provádění geologických prací tak, aby bylo možno včas a účinně předcházet důlním škodám, které mohou být způsobeny v důsledku geologických prací formou ražby důlních děl. Řeší rovněž otázky při možnosti ohrožení života, zdraví, obecného ohrožení nebo ohrožení životního prostředí a otázky spolupráce orgánů dozoru, kontroly a vědecko-výzkumných organizací obou stran. Smlouva dále upravuje způsob uplatňování legislativní a předpisové základny obou zemí v oblastech geologie a hornictví a na základě oboustranného zájmu také smluvně doplňuje již dříve podepsanou smlouvu o překračování státních hranic ve vzduchu, vodě a zemi, která neobsahovala formulaci "pod zemí". Uzavření smlouvy je výrazem strategického partnerství v energetice a surovinovém průmyslu mezi Českou republikou a Polskem.