Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Volby

Konec lhůty pro zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR ve Varšavě

volby

V souvislosti s volbami o 1/3 Senátu Parlamentu České republiky upozorňujeme občany - voliče, že v neděli, 31. srpna 2014 končí lhůta pro zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR ve Varšavě. více ►

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky

volby

Prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 112/2014, vyhlásil volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí a stanovil dny jejich konání na pátek 10. října a sobotu 11. října 2014. více ►

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky

volby

Prezident České republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 125/2014, vyhlásil doplňovací volby do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22 (se sídlem v Praze 10) a stanovil dny jejich konání na pátek 19… více ►

Volby do Evropského parlamentu

unia_europejska

Volby do Evropského parlamentu, konané na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014 – informace pro občany České republiky, žijící v Polské republice, o podmínkách hlasování. více ►

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

volby

V souvislosti s doplňovacími volbami do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 80 sídlo - Zlín, které proběhnou ve dnech 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) sdělujeme, že v případě zájmu o zapsání do zvláštního seznamu… více ►

Jména kandidátů do parlamentních voleb

volby

Jména a příjmení kandidátů jednotlivých politických stran a hnutí zaregistrovaných ve Středočeském volebním kraji pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.-26.10.2013 více ►

Výsledky losování čísel politických stran a politických hnutí

volby

Dne 2.10.2013 se uskutečnilo 113. jednání Státní volební komise, na kterém bylo provedeno losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky polických stran a politických hnutí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,… více ►

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat v pátek 25. října 2013 od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8,00 hod do 14,00 hodin v budově Velvyslanectví ČR ve Varšavě, Koszykowa 18, 00-555 Varšava.… více ►

Žádost o vydání voličského průkazu

volby

Dne 18. října 2013 končí lhůta pro doručení žádosti o voličský průkaz v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané… více ►

Zápis do zvláštního seznamu voličů

volby

Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je možné doručit osobně nebo poštou nejpozději do 40 dnů před volbami, tj. v případě předčasných voleb do PSP ČR v termínu do 15. září 2013. více ►

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

volby

Ve dne 25. a 26. říjen 2013 se budou konat předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Voleb se mohou zúčastnit rovněž občané České republiky, kteří žijí v zahraničí. více ►