Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat v pátek 25. října 2013 od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 26. října 2013 od 8,00 hod do 14,00 hodin v budově Velvyslanectví ČR ve Varšavě, Koszykowa 18, 00-555 Varšava.

Státní volební komise dne 30. srpna 2013 určila losem Středočeský kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí. Všichni voliči, kteří budou volit v zahraničí na zastupitelských úřadech, budou volit kandidáty ze Středočeského volebního kraje.

Dovolujeme si připomenout, že volby v Polské republice se mohou zúčastnit voliči zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném na Velvyslanectví ČR ve Varšavě nebo voliči s vystaveným voličským průkazem.  

Při samotném aktu  hlasování volič  po příchodu do volební místnosti  prokáže svou  totožnost

a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým a služebním pasem anebo cestovním průkazem. Pokud není zapsán ve zvláštním seznamu voličů, předloží i voličský průkaz.

Pokud volič požádal příslušný obecní úřad o zaslání svého voličského průkazu na Velvyslanectví ČR ve Varšavě, bude mu voličský průkaz předán ve volební místnosti.

Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu volič obdrží od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku a sadu hlasovacích lístků. Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici.

Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky. Hlasuje se pouze ve volebních místnostech.

Podrobnější informace k předčasným volbám je možné získat na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR – www.mvcr.cz nebo na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR – www.mzv.cz.