Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Ve dne 25. a 26. říjen 2013 se budou konat předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Voleb se mohou zúčastnit rovněž občané České republiky, kteří žijí v zahraničí.

Dne 28. srpna 2013 prezident republiky svým rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 265/2013 rozpustil podle článku 35 odst. 2 a článku 62 písm. c) Ústavy České republiky a v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1767  ze dne 20. srpna 2013 Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Prezident republiky zároveň svým rozhodnutím uveřejněným ve  Sbírce zákonů pod č. 266/2013 vyhlásil podle čl. 63 odst. 1 písm. f) Ústavy České republiky a podle § 1 odst. 3 a § 55 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 25. října 2013 a sobotu 26. října 2013.

Podle ustanovení § 3 odst. 2  zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, budou předčasné volby probíhat mimo území ČR ve zvláštních stálých volebních okrscích při  zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Dnem vyhlášení předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu začala plynout i lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu, a to jednak v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, nebo osobně.

Další aktuální informace k předčasným volbám budeme uveřejňovat na našich webových stránkách.