Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

volba
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Volba prezidenta republiky - voličský průkaz

Jestliže se bude fyzická osoba v době volby prezidenta České republiky v roce 2013 zdržovat v zahraničí, má právo volit a hlasovat na tamním zastupitelském úřadě.

Voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem

Je-li volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím České republiky ve Varšavě a hodlá volit mimo území Polské republiky, může zdejší úřad požádat o vydání voličského průkazu, a to v listinné podobě opatřené ověřeným podpisem nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a doručit nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 4. ledna 2013 (pátek), do 16:00 hodin, nebo osobně (na konzulární oddělení, ul. Aleja Róż 12) nejpozději 2 dny přede dnem volby, tj. do 9. ledna 2013 (středa), do 16:00 hod.

Žádost musí obsahovat – jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu: 

- osobní převzetí na Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

- zaslání na uvedenou adresu.  

V případě, že volič požádá o korespondenční způsob doručení, bude mu voličský průkaz zaslán doporučeným dopisem s doručenkou.

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě (konzulární oddělení, ul. Aleja Róż), může voliči zaslat  nebo osobně předat voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby, tj. 27. prosince 2012. Zdejší úřad může také voličský průkaz předat osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.

Voličský průkaz vydaný obecním úřadem

Na Velvyslanectví České republiky ve Varšavě (konzulární oddělení, ul. Aleja Róż 12) budou připraveny k převzetí voličské průkazy, o jejichž vydání a zaslání na zdejší úřad požádají voliči u příslušného obecního úřadu v místě jejich trvalého pobytu. Obecní úřad může zaslat voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem volby, tj. 27. prosince 2012.                         

 Volič si musí voličský průkaz vyzvednout v den volby nebo i dříve.

Případné další informace je možné získat na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky ve Varšavě, ul. Aleja Róż 12, tel. +48 22 5251 868, +48 22 5251 878, fax +48 22 621 72 34, email warsaw@embassy.mzv.cz

(§ 33 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů)