Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

česky  english  polski 

rozšířené vyhledávání
volba
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

2. kolo volby prezidenta ČR

Druhé kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech 25. a 26. ledna 2013. Hlasování při volbě prezidenta České republiky mimo území ČR proběhne na velvyslanectvích a generálních konzulátech ČR (tj. mimo honorární konzulární úřady) včetně Velvyslanectví ČR ve Varšavě. Na území Polské republiky lze volit pouze na Velvyslanectví ČR ve Varšavě.

Do 2. kola volby prezidenta ČR postupují kandidáti Miloš Zeman ( 24,21% hlasů) a Karel Schwarzenberg (23,40% hlasů).

Informace o kandidátech

Výsledky a další zajímavé informace 1. kola volby prezidenta ČR 2013 je možno najít na webových stránkách Českého statistického úřadu. (Základní přehled výsledků   Detailní výsledky 1. kola) 

Hlasování v 2. kole volby prezidenta České republiky na Velvyslanectví ČR ve Varšavě se bude konat v těchto hodinách:

  • pátek 25. ledna 2013 od 14:00 do 22:00 hod.
  • sobota 26. ledna 2013 od 8:00 do 14:00 hod.

Volební místnost se bude zřízena na konzulárním oddělení Velvyslanectví ČR na adrese Al. Róż 12, Varšava.

Ve druhém kole volby může volit státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 26. ledna 2013, dosáhl věku 18 let.

Hlasování na Velvyslanectví ČR ve Varšavě bude umožněno 1) osobám zapsaným do zvláštního seznamu voličů, který je veden na velvyslanectví ve Varšavě, nebo 2) osobám, které předloží voličský průkaz vydaný příslušným obecním úřadem, příp. jiným k tomu určeným subjektem.

Pozn.: Pokud volič požádal příslušný obecní úřad o zaslání svého voličského průkazu na velvyslanectví ve Varšavě, bude mu tento předán ve volební místnosti.

Průběh hlasování

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže zvláštní okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.

Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží volič od zvláštní okrskové volební komise prázdnou úřední obálku, tj. obálku opatřenou úředním razítkem Velvyslanectví ČR ve Varšavě a hlasovací lístky, které je při volbě nutno použít. Jiné volební lístky (např. ty, které si přinese volič z ČR, nelze použít). Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje. Po opuštění prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem před zvláštní okrskovou volební komisí do volební schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič, nikoliv však člen zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Případné další informace je možné získat na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky ve Varšavě, ul. Aleja Róż 12, tel. +48 22 5251 868, +48 22 5251 878, fax +48 22 621 72 34, email warsaw@embassy.mzv.cz