Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výběrové řízení na podporu neziskových projektů k posilování česko-polských vztahů pro rok 2014

Podpořit lze pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2014.

Ministerstvo zahraničních věcí v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d), f), g), j) zákona č. 218/2000 Sb., s usnesením vlády ČR č. 479 ze dne 19. 6. 2013 o změně usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010 č. 92 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, s usnesením vlády č. 685 ze dne 11. 9. 2013 k Hlavním oblastem státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím (NNO) pro rok 2014 a na základě Memoranda o porozumění o vzniku Česko-polského fóra podepsaného 14.11.2008 vyhlašuje výběrové řízení na podporu nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů.

Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2014.

Více informací