Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Lidice pro 21. století

Cílem soutěže je - tak jako během předchozích ročníků - prohlubování znalostí nejmladší generace, tj. ve věku 10 - 19 let, o novodobé historii, zejména pak o událostech vztahujících se k druhé světové válce a k nacistickým totalitním režimům ve světě ve 20. století.

TISKOVÁ ZPRÁVA

12. 1. 2009

 

4. ročník

„Lidice pro 21. století“

 

Památník Lidice, Vojenský historický ústav Praha a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy vyhlašují už čtvrtý ročník vědomostní soutěže pro žáky a studenty z celého světa pod názvem „Lidice pro 21. století“. Cílem soutěže je přispět k uchování památky občanů středočeské obce Lidice zavražděných nacisty v roce 1942 a k prohlubování znalostí nejmladší generace o historických událostech vztahujících se k 2. světové válce a k nacistickým totalitním režimům ve světě ve 20. století.

Soutěž probíhá prostřednictvím internetu a je rozdělena do dvou věkových kategorií: 10 -14 let a 15 – 19 let. Soutěžící si mohou vybrat jeden z pěti soutěžních jazyků, což umožňuje účast i soutěžícím ze zahraničí.

V prvním kole soutěže zpracovávají účastníci na stránkách soutěže www.lidice21.cz vědomostní test a literární práci v libovolném žánru na zadané téma. Do druhého (finálového) kola postupuje na základě vyhodnocení vědomostních testů a dodržení formálních pravidel stanovených pro literární práci (téma, rozsah) 21 soutěžících z každé věkové kategorie. V druhém soutěžním kole jsou hodnoceny výsledky dalšího - finálového vědomostního testu a obsahová a literární úroveň literárních prací finalistů.

Porotu soutěže tvoří historikové, pedagogové, literáti, pamětníci a další odborníci. Pro 4. ročník soutěže byli jmenováni tito členové poroty: PhDr. Maria Bezchlebová, plk. Mgr. Aleš Knížek, PaedDr. Marie Kocálová, PhDr. Jiří Kovařík, PhDr. Zdeněk Kuchyňka, prof. PhDr. Jan Kuklík, CSc., Mgr. Vojtěch Kyncl, Mgr. Jiří Noha, Mgr. Iva Petrtýlová, Jiří Pitín, pplk. PhDr. Eduard Stehlík, Mgr. Přemysl Veverka, RNDr. Jiří Žalman, Ing. Pavel Beránek.

Součástí vědomostní soutěže je také soutěž„O nejaktivnější školu“. Každá škola, která se do soutěže zaregistruje je automaticky zařazena do soutěže škol. Nejaktivnější škola (škola s nejvyšším počtem přihlášených žáků) získá odměnu v podobě hrazené dopravy na slavnostní vyhlášení vítězů soutěže a občerstvení pro žáky. Pro další školy s vysokým počtem účastníků jsou připraveny zajímavé publikace.

Na vítěze soutěže čeká týdenní zájezd do Itálie, vyhlídkový let nad pardubickým regionem a věcné ceny od partnerů soutěže. Odměnu v podobě vyhlídkového letu a věcných cen získají také  soutěžící, jejichž literární práci ohodnotí porota zvláštní cenou poroty. Porota může udělit až tři ocenění  v každé kategorii. Všech 42 finalistů bude odměněno věcnými cenami a pozváno spolu s vítězi soutěže na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které se bude konat 18. června 2009 v NKP Ležáky. Věcné ceny budou oceněným, kteří se slavnostního předávání cen nezúčastní, zaslány poštou.

Důležitá data soutěže:

12.1.2009   Vyhlášení čtvrtého ročníku soutěže, zahájení registrace českých                 a slovenských škol

1.2.2009     Zahájení registrace soutěžících

1.2.2009     Zahájení 1. kola soutěže

8.3.2009     Uzavření 1. kola

6.4.2009     Vyhlášení výsledků 1. kola

24.4.2009   Zahájení 2. (finálového) kola  soutěže

28.4.2009   Uzavření 2. kola

13.5.2009   Zasedání poroty - uzavření hodnocení - vyhlášení výsledků

18.6.2009   Slavnostní vyhlášení výsledků čtvrtého ročníku v NKP Ležáky

26.6.2009   Uveřejnění zprávy ze slavnostního vyhlášení výsledků

Kontakty

Vyhlašovatelé soutěže

Památník Lidice, příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR

adresa:       Památník Lidice

Tokajická 152

273 54  Lidice

telefon:       312 253 063

fax:             312 253 063

e-mail:        lidice@lidice-memorial.cz

 

Vojenský historický ústav Praha

adresa:       Vojenský historický ústav Praha

U Památníku 2

130 05  Praha 3

telefon:       973 204 901

fax:             222 541 308

e-mail:        museum@army.cz

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

adresa:       Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Náměstí Jana Šlacha 2

116 38  Praha 1

telefon:       221 619 111

fax:             221 319 610

e-mail:        info@ff.cuni.cz

Záštita soutěže

Ministerstvo kultury ČR

adresa:       Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 471/1

118 11  Praha 1 - Malá Strana,

telefon:       257 085 111

fax:             224 318 155

e-mail:        posta@mkcr.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

adresa:       Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

telefon:       257 193 111

e-mail:        posta@msmt.cz

Ministerstvo obrany ČR

adresa:       Ministerstvo obrany

Tychonova 1

                   160 01  Praha 6

e-mail:        info@army.cz

 

Ředitelka soutěže

MgA. Naděžda Rezková Přibylová

telefon:       312 253 063

fax:             312 253 063

e-mail:        rezkova@lidice-memorial.cz

Tajemnice soutěže:

Marie Borová

telefon:       312 253 702

e-mail:        borova@lidice-memorial.cz

Sekretariát soutěže

Památník Lidice, příspěvková organizace MK ČR

adresa:       Památník Lidice

Tokajická 152

273 54  Lidice

telefon:       312 253 063

fax::           312 253 063

e-mail:        lidice@lidice-memorial.cz

 

 

 

 

Zpracovatel metodiky soutěže

Národní ústav odborného vzdělávání

adresa:       Národní ústav odborného  vzdělávání

Weilova 1271/6

102 00  Praha 10

telefon:       274 862 251 – 6

fax:             274 863 380

e-mail:        nuov@nuov.cz

 

Dodavatel Internetového komunikačního prostředí soutěže

BERÁNEK, spol. s r.o.

adresa:       BERÁNEK, spol. s r. o.

Kleinerova 1469

272 01  Kladno

telefon:       312 242 232

fax:             312 242 252

e-mail:      beranek@beranek.cz

 

Partneři

RÜCKL CRYSTAL a.s.

adresa:       RÜCKL CRYSTAL a.s. 

Nižbor 141

267 05  Nižbor

telefon :      311 696 232

fax :            311 693 510

e-mail:        ruckl@ruckl.cz

 

ČSOB a.s. – pobočka Kladno

adresa:       Váňova 3179

272 01 Kladno

telefon:       312 292 211 

fax:             312 292 256 

e-mail:        info.kladno@csob.cz

 

Euromedia Group, k.s.
adresa:       Nádražní 896/32

150 00 Praha 5

e-mail:        knizni.klub@euromedia.cz

 

COMUNE DI BUCINE

Provincia di Arezzo

adresa:       Via Vitelli, 2 - 52021  Bucine (Ar)

e-mail:        info@comune.bucine.ar.it

 

Seznam.cz, a.s.

adresa:       Radlická 608/2

                   150 00  Praha

web:           http://www.seznam.cz