Ambasada  Republiki Czeskiej  w  Warszawie

česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane
opole
zwrócenie uwagi na artykuł Drukuj Decrease font size Increase font size Twitter

Międzynarodowa konferencja naukowa w Opolu

„Opozycja polityczna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989” to tytuł Międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego wraz z Instytutem Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Instytutem Pamięci Narodowej oddział we Wrocławiu w dniach 27-28 listopada 2012 roku.

Nad konferencja objął patronat honorowy Ambasador Republiki Czeskiej w Polsce Jan Sechter.

Miejsce obrad:

Villa Academica UO (Opole, ul. Powstańców Śląskich 22)

Wybieramy z programu:

I panel

TOMASZ GĄSOWSKI – UJ, Od protestów moralnych do gry o władzę. Ewolucja postaw i zachowań opozycjonistów PRL (do 13 grudnia 1981r.)

ZBIGNIEW BERESZYŃSKI – Opole, Ewolucja celów i form działalności opozycyjnej w Polsce, 1980-1989. Casus Śląska Opolskiego

ANTONI DUDEK – UJ, Zmiany w sposobie postrzegania opozycji przez władze PRL w latach 1986-1988

JERZY MAĆKÓW - Regensburg, Represyjność późnego komunizmu wobec ruchu oporu jako oznaka jego upadku

KRZYSZTOF ŁABĘDŹ – UP Kraków, Opozycja polityczna w Polsce w latach 80.tych na tle opozycji w innych krajach bloku.

Dyskusja panelowa: Polityka władz komunistycznych wobec opozycji a cele i działania opozycyjne - porównanie sytuacji w różnych krajach.

II panel

ISTVÁN KOVÁCS – Budapeszt, Opozycja na prowincji węgierskiej przed 1956 r. Historia tzw."Białej gwardii".

MICHAL PEHR – Praga, Politická opozice a třetí československá republika. Opozice nejen vůči Edvardu Benešovi

PETER JAŠEK – Bratysława, Opozycja słowacka w czasie Normalizacji (lata 70. i 80.te XX w.)

ANNA SZCZEPAŃSKA – Szczecin, Dyplomacja PRL wobec powstania opozycji antykomunistycznej w Czechosłowacji.

WANDA JARZĄBEK - ISP PAN, Opozycja i władze PRL a madrycka konferencja przeglądowa KBWE

KHRYSTYNA CHUHSAK - Lwów, Polska opozycja lat 1976-1989 wobec mniejszości ukraińskiej


III panel

JANOS TISCHLER – Budapeszt, Węgierska opozycja polityczna wobec kryzysu w Polsce oraz Solidarności, 1980-1982

KRZYSZTOF RUCHNIEWICZ – Wrocław CWB, Kontakty opozycji w NRD z opozycją w PRL.

MAREK ZYBURA – Wrocław CWB, Działalność publicystyczna opozycjonistów NRD

MAŁGORZATA ŚWIDER – UO, Opozycja solidarnościowa w ocenach zachodnioniemieckich polityków. 1980-1989.

KRZYSZTOF TARKA - UO , Rok 1989 (w kraju) z perspektywy "polskiego" Londynu


IV panel

LEONID LUKS – Eichstaett, Советское диссиденство 1965-1980: стратегии и идеи –

PAWEŁ KUDIUKIN. – Moskwa, Lewe skrzydło dysydenctwa sowieckiego 1968 - 1990.

LEONID ZLOTNIKOV – Mińsk, Dysydenci, a klęska ekonomiczna ZSRS

MIKOŁAJ IWANOW – UO, Natalia Gorbaniewska. Przyczynek do biografii

ZASORIN SERGEY – Moskwa, Polish SOLIDARITY Movement and USSR Liberal Oppositional Organizations in 1980-ies: Comparison of Ideological Platforms and Activity Methods

http://www.historia.uni.opole.pl/