Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Překladatelské služby

Konzulární oddělení Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu neprovádí odborné překladatelské ani tlumočnické služby.

České zastupitelské úřady v USA mají právo ověřovat správnost překladu (podle článku 30 odst. 1 písm. f) platné bilaterální konzulární úmluvy s USA č. 28/1988 Sb.). V případě, že potřebujete ověřený překlad, doručte našemu úřadu žádost o ověření správnosti předloženého překladu.

Ověření shody originálu s překladem bude vyznačeno na překladu nebo na listu s ním pevně spojeném ve formě ověřovací doložky, přičemž ověřovaný překlad bude spojen s originálem překládané listiny či s jejím úředně ověřeným opisem (úředně ověřenou kopií).

Konzulární úsek nesmí ověřit správnost překladu, jsou-li v listině jakékoli doplňky psané rukou, nebo jsou-li v listině jakékoli změny, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost. Konzulární úsek také nesmí ověřit správnost překladu, pokud nemůže jeho obsah spolehlivě posoudit, anebo je-li obsah listiny ve zřejmém rozporu s právními předpisy České republiky nebo USA nebo účelem obchází zákony České republiky nebo pokud se příčí dobrým mravům. Porušil by tím ustanovení občanského zákoníku a notářského řádu ve smyslu Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích a mohl by tak naplnit skutkovou podstatu trestného činu křivého tlumočení podle trestního zákona.

Seznam soudních tlumočníků registrovaných při Ministerstvu spravedlnosti ČR
(není potřeba dalšího ověření zastupitelským úřadem ČR v USA pro úřední použití překládaného dokumentu)

Vladimír Šulc
BEAD & TRIM, Inc.
357 West 36th Street, 4th Floor
New York, NY 10018
Tel. 212-725-9845
Fax 212-683-8516
Cell 347-754-1158
www.cztrans.com
vladimir.sulc@cztrans.com

Skrivanek Translation Services North America
Daniela Sassman, Branch Manager

140 Broadway, 46th Floor
New York, NY 10005
Phone: 646 708 1714
E-mail: daniela.sassman@skrivanek.com


Seznam soudních tlumočníků registrovaných v American Translations Association

(je potřeba dalšího ověření zastupitelským úřadem ČR v USA pro úřední použití překládaného dokumentu)

Seznam překladatelů, kteří o svých službách informovali zastupitelský úřad ČR v USA. Tito překladatelé nejsou Velvyslanectvím České republiky ve Washingtonu žádným způsobem autorizováni ani nejsou velvyslanectvím k vykonávání překladatelských služeb pověřeni a nejsou v oblasti těchto služeb s velvyslanectvím smluvně spojeni. Velvyslanectví rovněž neručí za kvalitu jimi poskytovaných služeb.