Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konzulární poplatky / Consular Fees

Zde naleznete přehled všech konzulárních poplatků. Výše těchto poplatků se mění na začátku každého měsíčně v závislosti na vývoji kurzu mezi českou korunou a americkým dolarem.

Platné pro září 2014 / Valid for September 2014

Osobní šeky nepřijímáme, pouze hotovost nebo Money order vystavený na Embassy of the Czech Republic in Washington.

Položka
Item

Název položky
Name of the Item

Poplatek
Fee (USD)

150a ověření podpisu / verification of a signature 12
151a ověření fotokopie (1strana) / notarized copy (1 page) 14
151b ověření fotokopie pro zvláštní matriku v Brně (1 strana)
notarized copy for Vital Records Office in Brno (1 page)
7
151c ověření správnosti překladu (1strana) / verification of translation (1 page) 14
151d ověření správnosti překladu pro ZM Brno (1 strana)
verification of translation for the Office of Vital Records in Brno (1 page)
7
153a vystavení duplikátu rodného / oddacího / úmrtního listu
issuance of a copy of Birth / Marriage / Death Certificate
14
155b CzechPoint - vydání ověřeného výstupu - za první stranu 14
155b CzechPoint - vydání ověřeného výstupu - za každou další stranu 7
157a vydání biometrického cestovního pasu ČR / Czech Biometric Passport 57
157a
(do
15 let)
vydání biometrického cestovního pasu ČR (e-PAS) pro osobu mladší 15 let
Czech Biometric Passport for applicant under 15 years of age
19
157b vydání náhradního cestovního dokladu / Emergency Travel Document 19
157d vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů / Czech non biometric 6months Passport "Blesk" 76
157d
(do
15 let)
vydání cestovního pasu "Blesk" pro osobu mladší 15 let
Czech Passport "Blesk" for an applicant under 15 years of age
52
159a vydání osvědčení o státním občanství ČR
issuance of the Czech citizenship certificate
14
159b Přijetí prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle § 31, 32, 35 a 36 zákona o státním občanství ČR
Declaration of aquisition of Czech citizenship under § 31, 32, 35 and 36
24
160 vydání zbrojního průvodního listu pro dovoz/průvoz zbraní/střeliva
issuance of the waybill for export/import/transit of firearms/ammunition
24
162a žádost o povolení k pobytu / residence permit 24
162c výpis z rejstříku trestů ČR / Czech Criminal History Record 10
163 žádost o zápis narození / sňatku / úmrtí do zvláštní matriky Brno
request for a record of Birth/Marriage/Death in the Office of Vital Records in Brno
10


Vízové poplatky / Visa Fees