Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Informace o možnostech finanční podpory českým studentům při studiu v USA

1. Americký fond (American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies)

Kontakt:

American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies
321 East 73rd Street
Bohemian National Hall
New York, NY 10021 - USA
e-mail: information@afcsls.org

American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies
c/o Mr. Martin Herman
1881 North Nash Street #510
Arlington, VA 22209 - USA
e-mail: mherman@afcsls.org

Americký fond (American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies - AFCSL) je jednou z organizací zastřešených BBLA, která poskytuje budoucím leaderům z České republiky a Slovenské republiky profesionální training na amerických univerzitách a praxi ve špičkových amerických organizacích.AFCSL je následnickou organizací Amerického fondu pro československé uprchlíky (American Fund for Czechoslovak Refugees - AFCR), který byl založen v roce 1948 a který pomáhal Čechům a Slovákům s útěkem z Československa a jejich usazením v USA. Členy vedení AFCSL jsou v současné době Henry Kallan (prezident), Joseph Balaz (tajemník), Edward Chlanda (pokladník), Jiří Kejval (vice-prezident), Jiří Zlatuška (vice-prezident), Birgitte Rasine (produkční a CEO).

Programy nabízené AFCSLS

Několika mladým odborníkům z ČR a SR působících v oblasti zdravotní péče, školství či ochrany životního prostředí je každoročně nabídnuta možnost prohloubit své znalosti a dovednosti v USA v rámci tzv. Young Leaders Program. Účastníci tohoto programu si vytvoří svůj individuální program, který se skládá ze dvou částí: v první části vykonávají účastníci programu stáž na některé ze špičkových amerických univerzit, kde si vytvoří potřebné kontakty a prohloubí svou kvalifikaci; ve druhé části programu působí ve významných amerických organizacích a firmách (cílem je zejména vytvoření dlouhodobého vztahu s americkými partnery). Účastníci programu jsou každoročně vybíráni na základě přihlášky, kterou je nutné do 31. března podat Fullbright Commission. Náklady programu jsou plně hrazeny z prostředků Amerického fondu.

V únoru 2011 byl zahájen nový Young Talents Program, který je zaměřen na studenty středních škol z České a Slovenské republiky, s cílem motivovat je ke studiu na univerzitách v USA. Program začíná letními kurzy ve Spojených státech a od září 2011 bude pokračovat on-line kurzy na vybraných gymnáziích v České a Slovenské republice. V letošním roce bylo vybráno 6 studentů z českých středních škol, kteří se zúčastní letního kurzu v kampusu Johns Hopkins University v Baltimore (26.6.-15.7.). Po ukončení kurzu navštíví studijní oddělení JHU a Gergetown University.

 

2. Czech Educational Foundation of Texas (CEFT)

Kontakt:

1029 Walton Drive, TX 77018
Tel.: 001-979-845-4898
Fax: 001-979-862-2292
e-mail: c-machann@tamu.edu
Web: www.ceft.us

Česko-americká nezisková organizace CEFT nabízí od roku 1954 řadu programů na podporu českého jazyka a kultury v Texasu. V 80. let založila CEFT katedru českých studií na University of Texas v Austinu. V roce 1999 bylo zřízen program s názvem CEFT William J. Hlavinka Fellowship na univezitě Texas A&M's College of Liberal Arts. Za tyto aktivity obdržela v roce 2000 organizace CEFT prestižní ocenění - medaili Jana Masaryka. Fellowship Williama J. Hlavinky umožňuje studium angličtiny postgraduálním studentům Masarykovy univerzity v Brně a Palackého univerzity v Olomouci (M.A. nebo PhD. titul). Tito studenti pak učí češtinu na univerzitě Texas A&M.

3. Czech Komensky Club (Klub Komenského)

Kontakt:

Dept. of Modern Languages
University of Nebraska at Lincoln
1133 Oldfather Hill
Lincoln, NE 68588-0315
Tel.: 011-402-472-1336
Fax: 011-402-472-0327
e-mail: msaskova-pierce1@unl.edu

http://www.unl.edu/komenskyclub/home

Základní funkcí Klubu Komenského na Univerzitě v Lincolnu je podpora výuky českého jazyka na univerzitě a podpora českého dědictví a kultury ve Spojených státech. Klub pořádá pravidelné akce s cílem udržet povědomí o české kultuře v nebraské komunitě. Čeština se na Univerzitě v Lincolnu vyučuje již od roku 1904; Klub Komenského existuje od roku 1907.

Program, který nabízí University of Nebraska-Lincoln je v mnoha ohledech jedinečný. Nelze rovněž opomenout mimořádné osobní úsilí vyučujících o zachování výuky češtiny na univerzitě (Miluše Šašková-Pierce, Layne Pierce). V reakci na pokus o zrušení výuky češtiny na univerzitě byla v roce 1993 založena Czech Language Foundation. V současné době je studentům, kteří se zapíší na kurs češtiny, poskytováno stipendium ve výši USD 300 (více informací: http://unlcms.unl.edu/cas/modern-languages/czech/node/1).

4. Robitschek Scholarship

Nadace Paula Robitschka nabízí českým studentům možnost studia na University of Nebraska-Lincoln po dobu jednoho akademického roku. V rámci stipendia se platí zpáteční letenka, školné, ubytování a stravování. Více informací na: http://global.unl.edu/cost-scholarships/scholarships/robitschek-scholarship.aspx

5. Fulbrightova komise

Poradenské centrum
Fulbrightova komise
Táboritská 23
130 87 Praha 3
Tel.: 222 718 452 nebo 222 729 987
Fax: 222 729 868
e-mail: advisor@fulbright.cz
Web: http://fulbright.cz

6. Ostatní zdroje

- Rozsáhlá databáze webových stránek, zaměřených na informace stipendiích a jiných formách finanční asistence je k dispozici na webové adrese www.college-scholarships.com

- Společnost pro vědy a umění (www.svu2000.org) - Dr. Joseph Hasek Award (studentská cena pro české a slovenské studenty).

- Fulbrightovo stipendium pro doktorské studium vědy a techniky v USA (www.fulbright.org)

- Council for Higher Education (Matice vyššího vzdělání): http://www.chea.org/default.asp

- Junior Fellowships: Harvard Society of Fellows, http://www.socfell.fas.harvard.edu/nominations.html

- Vzdělávací a výměnné programy U.S. Department of State, http://exchanges.state.gov/

- Odkazy na http://www.svu2000.org/category/scholarships/

 

O stipendium pro studium v USA je rovněž možné se ucházet u řady zpravidla neziskových organizací přímo v USA. Jejich přehled je uveden v Příloze zde.

Rozsáhlá databáze webových stránek, zaměřených na informace stipendiích a jiných formách finanční asistence je k dispozici na webové adrese www.college-scholarships.com.