Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Stáže

Velvyslanectví ve Washingtonu se snaží v rámci možností vyjít vstříc maximálnímu počtu žadatelů o stáž. Každá podaná žádost je posuzována individuálně dle aktuálních potřeb a kapacit zastupitelského úřadu a následně podléhá schválení příslušnými útvary MZV ČR v Praze.

Základní podmínky pro realizaci stáže včetně příslušného formuláře je možné nalézt na internetových stránkách MZV ČR.

V rámci těchto podmínek velvyslanectví upozorňuje zejména na fakt, že bohužel nemá možnost se jakýmkoliv způsobem podílet na se stáží souvisejících finančních nákladech stážisty, (např. cestovné a stravné) ani zajišťovat nebo zprostředkovávat ubytování stážistů. Stážisté si též individuálně nebo ve spolupráci se svou sponzorskou organizací vyřizují potřebné náležitosti související s jejich vstupem a pobytem na území USA. Současně upozorňujeme na to, že nejpozději v den zahájení stáže ZÚ vyžaduje po stážistovi mimo jiné předložení dokladu o zdravotním a úrazovém pojištění v USA na celou dobu trvání stáže.

Velvyslanectví přijímá a vyřizuje žádosti průběžně. Každá žádost musí obsahovat vyplněný příslušný formulář (včetně vlastnoručního podpisu žadatele), strukturovaný životopis a motivační dopis adresovaný vedoucímu ZÚ, ve kterém žadatel stručně shrne svou motivaci a očekávání, která od stáže má. Žádosti je možné zasílat poštou na adresu ZÚ (3900 Spring of Freedom Street, NW, Washington, DC, 20008) nebo elektronickou poštou na adresu washington@embassy.mzv.cz.

Po obdržení kompletní žádosti je tato nejprve posouzena vedením ZÚ a následně v závislosti na jeho rozhodnutí postoupena ke schválení příslušným útvarům MZV ČR v Praze. Vzhledem k časové náročnosti celého procesu se doporučuje podat žádost s dostatečným (několikaměsíčním) předstihem před datem zahájení stáže.