Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Bilaterální vztahy

V průběhu 90. let minulého století se hospodářské a obchodní styky ČR s USA dostaly na velmi vysokou úroveň. USA považují ČR za standardního obchodního partnera. V bilaterální obchodně-politické oblasti neexistují zásadní překážky obchodní a ekonomické spolupráce.

USA patří k tradičním a významným obchodním partnerům ČR. USA jsou 14. největším obchodním partnerem a 13. největším exportním trhem pro ČR. Zároveň jsou USA také 11. největším importním trhem. Na celkovém zahraničním obchodu ČR se podílejí zhruba třema procenty.

Vzájemný obchod ČR-USA (česká statistika) – mil. USD

  2005 2006 2007 2008 2009 1-7/2010
Vývoz ČR 2.074,6 2.183,1 2.366,8 2.540,1 1.806,0 1.270,3
Dovoz ČR 1.925,9 2.178,2 2.669,5 2.926,6 2.200,1 1.666,6
Obrat 4.000,5 4.361,3 5.036,3 5.466,7 4.006,1 2.936,9
Bilance 148,7 4,9 -332,7 -386,5 -394,1 -396,3

Zdroj: ČSÚ

Vzájemný obchod ČR-USA (americká statistika) – mil. USD

  2005 2006 2007 2008 2009 1-7/2010
Vývoz ČR 2.192,9 2.349,1 2.430,6 2.568,7 1.933,0 1.364,0
Dovoz ČR 1.053,6 1.122,6 1.262,3 1.378,4 969,6 817,6
Obrat 3.246,5 3.471,7 3.692,9 3.947,1 2.902,6 2.181,6
Bilance 1.139,3 1.226,5 1.168,2 1.190,3 -963,7 -546,4

Zdroj: US Department of Commerce

Vzájemný obchod ČR-USA (kombinovaná statistika) – mil. USD

  2005 2006 2007 2008 2009 1-7/2010
Vývoz ČR 2.192,9 2.349,1 2.430,6 2.568,7 1.933,0 1.364,0
Dovoz ČR 1.925,9 2.178,2 2.669,5 2.926,6 2.200,1 1.666,6
Obrat 4.118,8 4.527,3 5.100,1 3.947,1 2.902,6 2.181,6
Bilance 267,0 170,9 -238,9 -357,9 -267,1 -302,6

Pozn. ZÚ Washington: Vývoz ČR dle americké statistiky, dovoz ČR dle české statistiky

Jako nejpřesnější se jeví kombinovaná statistika. Rozdíl ve statistikách je způsoben tím, že americké exporty do ČR často míří do evropských centrálních skladů a pak jsou dále distribuovány do jednotlivých zemí. Primárně země určení zásilky je často Nizozemsko či Německo a tak se objevuje v amerických statistikách. Česká statistika je vede jako dovozy ze země původu, což jsou USA. Proto je výrazný hodnotový rozdíl v dovozech z USA.

Z uvedených statistik vyplývá, že ve vzájemném obchodě vykazuje ČR v posledních letech deficit obchodní bilance. V letošním roce se deficit prohlubuje.

Výrazný meziroční pokles objemu vzájemného obchodu v roce 2009 (o 26%) je důsledkem globální ekonomické krize.

Komoditní struktura vývozu do USA v roce 2010: Výrobky ze železa a oceli (bezešvé trubky - 106 mil. USD), pneumatiky (68,9 mil. USD), elektrická bezpečnostní zařízení (43,6 mil. USD), součásti proudových motorů (41,2 mil. USD), čerpadla (40,3 mil. USD), vrtulníky (36,3 mil. USD), kondenzátory elektrické tantalové (35,5 mil. USD), turbogenerátory (28,2 mil. USD), výrobky organické chemie (antibiotika), plastové výrobky, součásti motorových vozidel a traktorů, mikroskopy. Dále lékařské nástroje (katétry, kanyly), hračky (stavebnice), střelecké zbraně a náboje, zdravotní lůžka, lodní plachty, bytový dřevěný nábytek, stropní svítidla, léky a antibiotika, nápojové sklo, pivo.  

Mezi významné české vývozce do USA patří tyto firmy: Moravia Steel Třinec, Ispat Nová Huť Ostrava, Mitas,Aero Vodochody, GE Aviation Czech, AVX Lanškroun, Aliachem, Sellier & Bellot Vlašim, Meopta Přerov, ČZ Uherský Brod, Mitas, Plzeňský Prazdroj, Budvar, Petrof Hradec Králové, Sklo Bohemia, Preciosa, Moser, Linet Želevčice, Arrow International CR, Inekon a další.

Komoditní struktura dovozu z USA v roce 2010: Letadla (294,3 mil. USD), lékařské nástroje a pomůcky (97,3 mil. USD), farmaceutické výrobky (91,8 mil. USD), osobní automobily (58,6 mil. USD), plastové výrobky (56 mil.), elektronické integrované obvody (43,9 mil. USD), palivové články pro jaderné reaktory (34,3 mil. USD), součásti proudových motorů (31,9 mil. USD), součásti strojů a přístrojů pro tisk (28,4 mil. USD), zařízení pro automatické zpracování dat (27,8 mil. USD), proudové motory (18,7 mil. USD), holicí strojky a čepelky. 

USA jsou 9. největším přímým zahraničním investorem v ČR. Hodnota amerických investic v ČR dosáhla hodnoty 61,7 mld. Kč (údaje k 31.12.2008). K významným americkým investorům v ČR patří například firmy Baxter, TRW, Visteon, Johnson Controls, Goodyear, Hewlett-Packard, Honeywell, Kimberly-Clark, Tyco Electronics,  Master Food, Microsoft, Motorola, Philip Morris, Rockwell Automation, GE, ON Semiconductor, Johnson Controls, Otis, Eastman, Owen – Illinois, Oracle, Procter & Gamble, Ingersoll Rand, IBM, Sun Microsystems, TRW. Větším investorem v ČR než USA jsou Nizozemsko, Německo, Rakousko, Francie, Lucembursko, Švýcarsko, Španělsko a Belgie. Hodnota přímých zahraničních investic čsských firem v USA dosáhla k uvedenému datu hodnotu 266 mil. Kč. K významným českým investorům v USA patří firmy Linet, s.r.o. (výrobce zdravotnických lůžek) a Mitas, a. s. (výroba zemědělských pneumatik a mimo-silničních plášťů).

Perspektivní obory pro vývoz do USA 

Mezi perspektivní obory pro vývoz do USA patří především energetika, výpočetní technika, letecký a obranný průmysl, automobilový průmysl, průmyslová zařízení, výroba plastů a oblast znalostní ekonomiky.

  • Energetika – Národní energetický plán počítá s výstavbou 1300–1800 nových elektráren v příštích 20 letech, výstavbou nových distribučních sítí v délce cca 420 tis. km ve směru východ–západ, rekonstrukcí jaderných elektráren, renovací elektráren na tuhá paliva. Na podzim t. r. by měl být zahájen nový ekonomický dialog ČR – USA. V létě t. r. se uskutečnila do ČR americká energetická mise.

US strana má zájem uzavřít deklaraci o spolupráci v oblasti vědy a výzkumu v civilní jaderné energetice. Společnost Westinghouse se navíc účastní výběrového řízení na dostavbu JETE

  • Výpočetní technika, vývoj software, průmysl informačních technologií, kancelářská technika a telekomunikace – USA jsou lídrem inovačních technologií ve výpočetní technice. Vzhledem k bouřlivému vývoji odvětví existují možnosti uplatnění českých firem schopných rychle reagovat na poptávku, zvláště v oblasti vývoje softwaru. Lze předpokládat, že globální recese vyvolá restrukturalizaci celých odvětví ekonomiky a oživí poptávku po obměně technologického vybavení ve velkých firmách
  • Letecký a obranný průmysl - Americké nadnárodní společnosti vyhledávají možnosti výrobních kooperací s cílem zlevnění výroby ve vysoce konkurenčním odvětví. Zbrojní průmysl jeví zájem spolupracovat na aliančním základě s vědeckovýzkumnými i vývojovými pracovišti v ČR. V červnu t. r. byla podepsána smlouva o spolupráci obou zemí ve vojenském výzkumu, měla by zajistit českým vědcům přístup k americkým armádním projektům
  • Automobilový průmysl - Největší světový automobilový trh, spolupráce je perspektivní zvláště v kooperacích a v investiční oblasti. Po odeznění recese mohou  vzniknout větší možnosti pro české firmy
  • Systémy městské veřejné dopravy – V podmínkách současné globální recese, která zasáhla silně automobilový průmysl, roste zájem o alternativní dopravní prostředky (příměstská lehká vlaková doprava, městská hromadná doprava). ČR má velmi dobré reference z dodávky tramvají na západním pobřeží USA (Portland, Tacoma, Seattle)
  • Průmyslová zařízení – Týká se prakticky všech průmyslových odvětví, zejména strojírenství, chemického průmyslu a potravinářství
  • Výroba plastů – V současné době jeden nejrychleji rostoucích oborů, významný segment trhu obsazují malé a střední firmy schopné pohotově reagovat na poptávky
  • Biotechnologie – V USA jeden z nejrychleji se rozvíjejících oborů, v ČR je řada firem, které jsou schopny na americkém trhu obstát (viz tradiční účasti českých firem na biotechnoogickém veletrhu BIO, www.bio.org)
  • Zdravotnická technika – Zdravotnictví je jedním z oborů, do kterého Obamova administrativa investuje velké prostředky
  • Výrobní kooperace, výroba na zakázku pro americké firmy – Obecně platí pro všechna průmyslová odvětví a služby.