Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Jak postupovat při dovozu produktu, podléhajícímu režimu FDA

Manuál "Jak postupovat při dovozu produktu, podléhajícímu režimu FDA

1/ Dovoznímu režimu FDA /Food and Drug Administration) podléhají potraviny, pochutiny, koření, nápoje, alkohol apod. Zpřísněnému režimu podléhají léky, léčiva, jejich složky, dietetické přípravky a produkty, odkazující na léčebné účinky (např. minerálky, čaje apod.)

2/ Dovozce si musí v ČR zažádat o vypracování odborné analýzy produktu, včetně jeho složení, případně účincích. Kde se analýzy prováději:

Ministerstvo zemědělství ČR - Úřad pro potraviny

Státní zdravotní ústav ČR

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Na základě odborné analýzy příslušné ministerstvo vydá dovozci mezinárodní osvědčení.

3/ Pro dovozy zmíněných produktů na území USA je bezpodmínečně nutná certifikace od FDA, která reguluje dovozy podobného zboží v souladu se zákony o ochraně zdraví obyvatelstva, životním prostředím a ochraně proti terorismu. Při podání žádosti o certifikaci FDA je dovozce povinen předložit veškeré doklady, včetně analýz, posudků a mezinárodního osvědčení, ve výborné angličtině, včetně přesných ekvivalentů odborných výrazů.

4/ Je žádoucí využít služeb odborného konzultanta, který se kvalifikovaně orientuje ve složitých zákonech FDA. Přestože náklady na tento profesionální typ služeb jsou poměrně vysoké, konečná efektivita z naší zkušenosti ušetří mnoho, nejen finančních, ztrát dovozci v budoucnosti.

5/ Vyřízení certifikace FDA trvá přibližně 90 dní. V závislosti na druhu zboží bývá většinou časově omezená a musí se obnovovat. Každá certifikace obsahuje identifikační číslo/kód, dle kterého FDA prokazatelně zjistí výrobce, původ zboží a platnost certifikace. Udělení certifikace FDA není automatické, může být z jakéhokoli důvodu složitých zákonů FDA odmítnuto.

6/ Každý importér musí před započetím dovozů informovat "home security" o druhu a charakteru dováženého zboží.

7/ OEÚ zásadně nedoporučuje exportovat zboží bez splnění všech náležitostí a obdržení certifikace FDA. Při nedodržení všech zákonných postupů hrozí:

· nevydání zboží do oběhu

· povinnost dovozce platit sazby denního penále za úschovu zásilky až do administrativního vyřešení

· zpětné zaslání zboží na náklady dovozce

· pokud orgány činné v oblasti hygieny či bezpečnosti mají pochybnosti, přistupuje se k likvidaci zásilky na náklady dovozce

· ztráta důvěry zákazníka na trhu

Obchodní konzulka upozorňuje, že příslušné americké orgány postupují nekompromisně dle stanovených zákonů a předpisů.

8/ Podrobné informace, jak postupovat, dovozce najde na web. Stránkách "U.S. Food and Drug Administration" www.fda.gov. Jednotlivé sekce se dále dělí na podsekci Importing a dále na nižší a konkrétnější úrovně, týkající se jednotlivého výrobku.

Další užitečné zdroje informací: http://dataweb.usitc.gov

http://customs.gov/xp/cgov/import

www.tariffic.com

www.apectariff.org

9/ Dovozce by si měl uvědomit, že se jedná o celkem složitý a časově náročný proces. Při zájmu o export na trh USA musí importér počítat s časovým prostorem a počátečními finančními náklady na realizaci dovozu.