Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Stručná charakteristika amerického trhu

USA patří mezi prioritní země pro český export. Jsou největším světovým dovozcem a třetím největším vývozcem po Číně a SRN. Celkově se HDP USA se podílí  na světovém HDP 21%.

Trh USA je velmi vyspělý a má obrovský potenciál díky více než 300 mil. spotřebitelů. Zároveň se jedná o trh mimořádně konkurenční a komplikovanější ve srovnání s trhem zemí EU. Měly by sem proto vstupovat firmy finančně stabilní a s dlouhodobější vizí, uspět obchodně v USA je opravdu běh na delší trať, nejedná o jednorázový trh. Obchodní důvěra se v USA buduje dlouho, ale vytvořené vztahy bývají pak hodně pevné.

Vstupní náklady na trhu USA jsou vysoké. Zahrnují především náklady na poradenské služby amerických právníků a konzultantů, které jsou nezbytné. Jedná se například o založení prvního firemního či vlastního bankovního účtu, zvolení správného typu firmy, vybrání daňově výhodného sídla společnosti v příslušném státě, vypracování různých druhů obchodních smluv. České firmy by měly v USA počítat s vyššími náklady na marketingový průzkum trhu, na vybudování prodejní sítě, propagaci či skladovací prostory ve větších městech. Území USA je velmi obrovské a české firmy by si měly udělat důkladnou analýzu, zda hodlají působit pouze na části trhu (východní pobřeží) nebo na celém území. Důležité je zjistit, zda výrobek vyžaduje v USA udělení certifikace (evropské certifikace zde neplatí). Americkou certifikaci určitě vyžadují potraviny, alkoholické nápoje, farmaceutické výrobky, elektronika, stroje.

Američtí zákazníci požadují kvalitní a cenově přijatelné zboží a služby. Očekávají neformální a pružnou komunikaci do 24 hodin, zastupitelnost v případě nepřítomnosti, dobrou náladu, rychlé a přímé jednání, jasnou a stručnou argumentaci, velmi aktivní přístup, pružnou reakci na změnu poptávky, dodržování termínů, komunikaci v případě problémů, potvrzování schůzek včetně agendy. Americké firmy často nemění tradiční a spolehlivé dodavatele. Obchodní vztah by měl pořád „žít“.  

Americký trh je odlišný od trhu EU. V USA je pružnější podnikatelské prostředí, rozhodování je založeno více na argumentaci, významnou roli hraje znalost na osobní bázi. Americké firmy jsou vysoce specializované. Mezi hlavní trendy trhu USA je třeba zařadit rostoucí tlak na pokles cen, snižující se požadavek na trvanlivost, zboží se prodává s možností jej vrátit bez udání důvodu. Obchodní úspěch zaručují novinky, neobvyklý design výrobku, či jasně viditelná přidaná hodnota proti konkurenci. Úspěšný produkt musí být sofistikovaný, ale zároveň uživatelsky jednoduchý. Složité zvládání nabízených výrobků či služeb rovná se neúspěch. Většina Američanů nemá čas, ani chuť číst dlouhé a složité návody k obsluze.

Mezi základní požadavky na zahraniční dodavatele rovněž patří výborná znalost angličtiny. V jižní oblastech USA může k úspěchu navíc pomoci španělština, neboť zde žije hodně obyvatel hispánského původu. Čeští dodavatelé by měli mít kvalitní internetové stránky v angličtině, ceník zboží či služeb v amerických dolarech včetně dopravného, udávat míry a váhové jednotky v amerických měrných jednotkách, jasně a krátce vysvětlit výhody svého produktu proti přímé domácí konkurenci.  Mezi perspektivní obory pro české exportéry patří informační a komunikační technologie, biotechnologie, čistá energetika, technologie na ochranu životního prostředí, farmaceutický průmysl, pečovatelské služby, vědecko-technická spolupráce, zabezpečovací a bezpečnostní technika.

Z tradičních oborů pak stroje a strojní zařízení, prostředky veřejné dopravy, zdravotnická technika a pomůcky, alkoholické nápoje, sofistikované a precizně zpracované sklářské výrobky a bižuterie, videohry a hračky.

 

Silné a slabé stránky v obchodní relaci ČR –USA

Silné stránky:

  • Vysoce rozvinutý trh, standardní prostředí pro podnikání, obchod a investice
  • Prakticky neomezený potenciál růstu českého exportu
  • Dobře propracovaný právní rámec a zavedené zvyklosti podnikání
  • Hlavní zásadou obchodního vztahu je čestnost a poctivost, „Fair Play", slušné jednání, vstřícnost a respekt
  • Striktně oddělen vztah „Business“ a „Government“

Slabé stránky:

  • Silná koruna/slabý dolar – američtí dovozci  přenášejí důsledky slabé domácí měny na zahraniční dodavatele (bez zastoupení či amerického zprostředkovatele nelze do USA dovážet přímo)
  • Ohromná rozsáhlost jednoho amerického trhu, společně s mnohdy složitými zákony a předpisy
  • Některé vysoké celní sazby a některá specifika při celním odbavení – v netarifní oblasti patří k překážkám obchodu technické standardy a zdlouhavý schvalovací postup (atestace výrobků ze strany „Federal Drug Administration“), možnost zavádění nových netarifních překážek obchodu v souvislosti s posilováním bezpečnosti a bojem proti terorismu
  • Prioritní zaměření amerických obchodně politických zájmů na vnitroamerickou spolupráci a některé mimoevropské relace
  • Hrozba obchodních sporů – součástí americké obchodní praxe je vedení nebo hrozba právních sporů (v USA působí nejvíce právních kanceláří a právníků v přepočtu na počet obyvatel, je zde také nejvíce právních sporů a žalob, které se mnohdy mohou zdát až paradoxní)