Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Politické vztahy


Spojené státy americké stály u zrodu samostatného a demokratického Československa v roce 1918. Prezident Woodrow Wilson podpořil úsilí Tomáše G. Masaryka a dalších vlastenců o vznik našeho nezávislého státu. Tomáš G. Masaryk ostatně vznik Československé republiky ohlásil v tzv. Washingtonskou deklaraci z 18. října 1918, která byla inspirována zakládajícími ideály a dokumenty americké republiky a demokracie.

Během druhé světové války bojovali američtí vojáci i za osvobození českých zemí z nacistické okupace a za obnovení suverenity a nezávislosti Československa. Mnozí z nich položily své životy přímo při osvobozování československého území na jaře 1945.

Během studené války vedly USA svobodný svět v úsilí o navrácení svobody, nezávislosti a demokracie do porobených zemí střední a východní Evropy včetně Československa. USA nabídly nový domov desítkám tisíc exulantů z komunisty ovládnutého Československa, kteří odtud vytrvale usilovali o návrat demokracie do jejich vlasti.

Listopadová revoluce v Československu v roce 1989 proto mohla v česko-amerických vztazích navazovat na inspirativní a pevné dědictví. Novou éru svou první návštěvou USA ve funkci nově svobodného Československa zahájil tehdejší prezident Václav Havel v únoru 1990, kdy pronesl před oběma komorami Kongresu památný projev, který si můžete přečíst zde.

Během 90. let pevné přátelské vztahy mezi USA, Československem a od roku 1993 samostatnou Českou republikou vrcholily v našem úsilí o vstup do Severoatlantické aliance. Členem NATO se Česká republika stala v roce 1999. Členství v této alianci na čele s USA je základním garantem bezpečnosti našeho státu.

Po 11. září 2001 a napadení USA Česká republika potvrdila, že je schopna dostát svým spojeneckým závazkům. V souladu s článkem 5 Washingtonské smlouvy o založení NATO se účastnila mj. mezinárodních operací v Kosovu, v Iráku a od roku 2001 až dosud se účastní operací International Security Assistance Forces (ISAF) v Afghánistánu.

V listopadu 2008 se podařilo odstranit poslední překážku bezproblémových vzájemných vztahů, když Kongres USA mezi země s bezvízovým stykem zařadil i Českou republiku. Cenným nástrojem při prosazování bezvízového režimu byla i skupina členů Kongresu nakloněných České republice, tzv. Czech Caucus. Tento byl založen v obou komorách Kongresu v roce 2008.

Česká republika je od roku 2004 členem Evropské unie a během prvního pololetí roku 2009 předsedala Radě Evropské unie. Z pozice předsednické země EU navázala vztahy i s novou Obamovou administrativou, která se ujala vlády v lednu 2009.

Prezident Obama již dvakrát navštívil Českou republiku. V dubnu 2009 se v Praze během své první evropské cesty zúčastnil neformálního summitu EU-USA. Pronesl zde také svůj první významný zahraničně-politický projev, ve kterém definoval tzv. pražskou agendu, tj. zvýšené úsilí proti šíření zbraní hromadného ničení a dlouhodobou vizi cesty ke světě bez jaderných zbraní. V dubnu 2010 pak prezident Obama v Praze podepsal s ruským prezidentem D. Medvěděvem novou smlouvu START (New START) o výrazném snížení jaderného arsenálu USA a Ruskem. Během obou návštěv se prezident Obama v Praze také sešel s nejvyššími představiteli ČR.

Bilaterální vztahy ČR-USA jsou založeny na třech základních pilířích: spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany, ekonomické spolupráci a sdílených hodnotách. Jednání prezidenta Obamy s premiérem Nečasem v Bílém domě v říjnu 2011 potvrdilo sílu a potenciál vzájemných vztahů. Projednávána byla zejména témata obranné spolupráce, civilního jaderného výzkumu a podpory lidských práv ve světě.