Embassy of the Czech Republic in Washington, D.C.

česky  english 

Advanced search

Universities and Colleges in the Czech Republic


Public Universities and Colleges

Akademie múzických umění v Praze - Academy of Performing Arts in Prague
http://www.amu.cz

Akademie výtvarných umění v Praze - Academy of Fine Arts in Prague
http://www.avu.cz

Česká zemědělská univerzita v Praze - Czech University of Agriculture Prague
http://www.czu.cz

České vysoké učení technické v Praze - Czech technical University in Prague
http://www.cvut.cz

Janáčkova akademie múzických umění v Brně - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
http://www.jamu.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - University of South Bohemia in České Budějovice
http://www.jcu.cz

Masarykova univerzita v Brně - Masaryk University in Brno
http://www.muni.cz

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Mendel University of Agriculture and Forestry Brno
http://www.mendelu.cz

Ostravská univerzita v Ostravě - University of Ostrava
http://www.osu.cz

Slezská univerzita v Opavě - Silesian University in Opava
http://www.slu.cz

Technická univerzita v Liberci - Technical University of Liberec
http://www.vslibcz

Univerzita Hradec Králové - University of Hradec Králové
http://www.uhk.cz

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem - Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem
http://www.ujep.cz

Univerzita Karlova v Praze - Charles University in Prague
http://www.cuni.cz

Univerzita Palackého v Olomouci - Palacký University, Olomouc
http://www.upol.cz

Univerzita Pardubice - University of Pardubice
http://www.upce.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Tomas Bata University in Zlín
http://www.utb.cz

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno
http://www.vfu.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Technical University of Ostrava
http://www.vsb.cz

Vysoká škola ekonomická v Praze - University of Economics, Prague
http://www.vse.cz

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - The Institute of Chemical Technology, Prague
http://www.vscht.cz

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě - Higher Professional School, Jihlava
http://www.vosji.cz

Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze - Academy of Arts, Architecture and Design, Prague
http://www.vsup.cz

Vysoké učení technické v Brně - Brno University of Technology
http://www.vutbr.cz

Západočeská univerzita v Plzni - University of West Bohemia in Pilsen
http://www.zcu.cz

Private colleges

Bankovní institut vysoká škola, a.s., Praha - The College of Banking, Prague
http://www.bivs.cz

Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice
http://www.vos.cz/epi

Vysoká škola hotelová v Praze 8, s.r.o. - Institute of Hotel Management, Prague 8, Ltd.
http://www.vsh.cz

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Praha
http://www.vsfs.cz

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.
http://www.vskv.cz

Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava - Business School Ostrava plc
http://www.vsp.cz

Škoda Auto a.s., Vysoká škola, Mladá Boleslav - ŠkodaAuto College, Mladá Boleslav
http://www.savc.cz

Literární akademie, s.r.o., Praha - The Writes's Academy, Prague
http://www.lit-akad.cz

Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství, s.r.o., Praha - College of Tourism,
Hotel and Spa Hospitality, Ltd., Prague
http://www.vscrhl.cz

Institut restaurování a konzervačních technik Litomyšl, o.p.s. - The Institute of Restoration and Conservation Techniques Litomysl, o.p.s.
http://www.irkt.cz

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o., Praha - Private College of Economic Studies, Ltd.
http://www.svses.cz

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. - College of Business Studies in Prague
http://www.vso-praha.cz

Akademie STING, o.p.s., Brno - STING Academy
http://www.sting.cz

Pražský technologický institut, o.p.s. - Prague Institute of Technology
http://www.pti.cz

Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů v Praze, o.p.s. - University of Public Administration and International Relations, Prague
http://www.vsvsmv.cz

Vysoká škola Jana Ámose Komenského, s.r.o., Praha - The J.A. Komensky College of Higher Education, Prague
http://www.vsjak.cz

Vysoká škola Karla Engliše v Brně, a.s.
http://www.vske.cz

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s., Praha - The New Anglo-American College in Prague
http://www.aac.edu

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
http://www.viap.cz

Vysoká škola aplikovaného práva, s.r.o.
http://www.vsap.cz

Vysoká škola ekonomie a managementu, s.r.o., Ústí nad labem
http://www.vsem.cz

Vysoká škola v Plzni, o.p.s.
http://www.vsplzen.cz

University of New York in Prague, s.r.o.
http://www.unyp.cz

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s., Praha - College of Information Management and Business, Prague
http://www.vsmie.cz

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.
http://www.vip-vs.cz

Středočeský vysokoškolský institut, s.r.o., Kladno
http://www.svikladno.cz

Mezinárodní baptistický teologický seminář Evropské baptistické federace, o.p.s., Praha - International Baptist Theological Seminary of the European Baptist Federation, Prague
http://www.ibts.cz

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. - Westmoravian College Třebíč
http://www.zmvs.cz

Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o., Kolín
http://www.vspsv.cz

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., České Budějovice - College of European and Regional Studies, České Budějovice
http://www.vsers.cz

Rašínova vysoká škola s.r.o. Brno - Rašín College Ltd., Brno
http://www.ravys.cz

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o., Praha
http://www.vsrr.cz

Filmová akademie v Písku, o.p.s. - Film Academy in Písek
http://www.filmovka.cz

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o., Praha
http://www.palestra.cz

Newton College, a.s., Brno
http://www.newtoncollege.cz

Vysoká škola logistiky, o.p.s., Přerov - College of Logistics, Přerov
http://www.vslg.cz

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha
http://www.vzsp5.cz

B.I.B.S., a.s. Brno International Business School
http://www.bibs.cz