Generální konzulát České republiky v Jekatěrinburgu

Víza a konzulární informace

Zaměstnanecká karta - nový pobytový titul

Dne 24. června 2014 nabyla účinnosti novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 101/2014. Novela zavádí nový pobytový titul pro cizince –… více ►

Volby do Evropského parlamentu

evropsky_parlament

Informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu více ►

Poučení pro žadatele o udělení víza

Řízení o udělení schengenského krátkodobého víza je upraveno Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech, tzv. Vízovým kodexem. Řízení o udělení dlouhodobého víza je upraveno… více ►

Změny při přijímání vízových žádostí od 1.6.2007

Dnem 1.6.2007 vstoupila v platnost Dohoda o usnadnění udělování víz občanům Evropské unie a Ruské federace. více ►

Konzulární ochrana občanů EU

V dubnu 2011 byla spuštěna webová prezentace Evropské komise věnovaná konzulární ochraně občanů EU více ►

Visapoint - spuštění registračního systému pro podání žádostí o dlouhodobá víza

Dne 1. 12. 2011 bylo zahájeno objednávání termínů pro podání žádostí o dlouhodobá víza elektronicky, a to prostřednictvím internetového systému Ministerstva zahraničních věcí České republiky, tzv. systému VISAPOINT. více ►

Vízová a konzulární problematika

Generální konzulát ČR v Jekatěrinburgu má rozlohou největší konzulární obvod v rámci Ministerstva zahraničních věcí ČR resp. české konzulární služby. Nosnou činností generálního konzulátu je vízová agenda, která zaznamenala od otevření… více ►

Schengenská víza na více vstupů za účelem turistiky

Generální konzulát České republiky v Jekatěrinburgu informuje, že od 1. ledna 2013 byla změněna dosavadní praxe a schengenská víza za účelem turistiky nebo léčení se budou vydávána nejen na 1 vstup, ale také jako vícevstupní. více ►