Generální konzulát České republiky v Jekatěrinburgu

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Prezident České republiky svým rozhodnutím stanovil dny konání voleb na pátek 25. října 2013 a sobotu 26. října 2013.

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Prezident České republiky svým rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č.266/2013 vyhlásil podle čl. 63 odst. 1 písm.f) Ústavy České republiky a podle § 1 odst. 3 a § 55 zákona č. 247/1955 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR stanovil dny konání voleb na pátek 25. října 2013 a sobotu 26. října 2013.

Předčasné volby mimo území ČR budou probíhat  ve zvláštních stálých volebních okrscích při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

Dnem vyhlášení předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu začala plynout i lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu, a to jednak v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, nebo osobně.

Generální konzulát České republiky v Jekatěrinburgu

29. srpna 2013

Podrobně na stránkách MZV ČR