Generální konzulát České republiky v Jekatěrinburgu

по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta České republiky

(Archivní článek, platnost skončena 14.10.2013.)

Předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím, uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 322/2012, vyhlásil dne 1. října 2012 volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na 11. a 12. ledna 2013 (1. kolo). Na základě ustanovení § 2, odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) bude hlasování při volbě prezidenta republiky probíhat i ve zvláštních stálých volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, tj. rovněž na Generálním konzulátu ČR v Jekatěrinburgu. Vedoucí ZÚ ČR v Jekatěrinburgu Mgr. Karel Borůvka vydal dne 27. 11. 2012 "Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky".

Předseda Senátu Parlamentu ČR svým rozhodnutím, uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 322/2012, vyhlásil dne 1. října 2012 volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na 11. a 12. ledna 2013 (1. kolo).

Na základě ustanovení § 2, odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) bude hlasování při volbě prezidenta republiky probíhat i ve zvláštních stálých volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, tj. rovněž na Generálním konzulátu ČR v Jekatěrinburgu.

Případné 2. kolo volby prezidenta bude probíhat ve dnech 25. a 26. ledna 2012.

Základní informace pro voliče – občany ČR:

1. Volba prezidenta republiky se koná tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva.

2. Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let.

3. Hlasování při volbě prezidenta na území RF proběhne i ve zvláštním volebním okrsku v Jekatěrinburgu (v prostorách Generálního konzulátu ČR v Jekatěrinburgu). Hlasování začíná v pátek dne 11. ledna ve 14.00 hodin.

4. Aby mohl občan ČR hlasovat na Generálním konzulátu ČR v Jekatěrinburgu, musí být zapsán ve zvláštním volebním seznamu vedeného na Generálním konzulátu ČR v Jekatěrinburgu, a to nejpozději do 2. prosince 2012. K zápisu je nutná písemná žádost adresovaná Generálnímu konzulátu ČR v Jekatěrinburgu („žádám o zapsání do zvláštního volebního seznamu vedeného na GK ČR v Jekatěrinburgu“, jméno a příjmení, rodné číslo a podpis). Pouze ti občané, kteří budou v seznamu zapsáni, se mohou zúčastnit volby prezidenta republiky na GK ČR v Jekatěrinburgu, případně jim může být vydán voličský průkaz (pokud se rozhodnou volit na území ČR). Voličské průkazy lze vydávat nejdříve dnem 27. prosince 2012, konec lhůty pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu je 4. ledna 2013, pro osobní předání žádosti o vydání voličského průkazu je to den 9. leden 2013. Volit na zastupitelském úřadě mohou i občané ČR na základě voličského průkazu, který jim byl vydán v místě, kde jsou vedeni ve volebním seznamu.

5. Od 3. října 2012 již běží počátek lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu:

  • v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče
  • v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
  • osobně; tuto žádost lze podat nejpozději do 9. ledna 2013.

Vedoucí ZÚ ČR v Jekatěrinburgu Mgr. Karel Borůvka vydal dne 27. 11. 2012 "Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky".

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

 

 

 

přílohy

Oznameni_o_dobe_a_miste_konani_volby_prezidenta_republik... 909 KB PDF (Acrobat dokument) 27.11.2012