Velvyslanectví České republiky v Jerevanu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta republiky na ZÚ Jerevan

(Archivní článek, platnost skončena 16.04.2013 / 20:00.)

Volby se uskuteční 11. a 12.1.2013 v místnostech zastupitelského úřadu v Jerevanu. Volit lze na základě zapsání do zvláštního seznamu voličů nebo na voličský průkaz.

 

O Z N Á M E N Í 

o době a místě konání volby prezidenta republiky

 

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Jerevanu, Arménská republika,

podle § 16 písmena d)  zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),

o z n a m u j e :

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční
  dne 11. ledna 2013 od 14:00 do 22:00 hodin a
  dne 12. ledna 2013 od 8:00 do 14:00 hodin.
   
  Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční
  dne 25. ledna 2013 od 14:00 do 22:00 hodin a 
  dne  26. ledna 2013 od 8:00 do 14:00 hodin.
   
2. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 77
  je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Jerevanu,
  Hanrapetutyan 44a, Arménská republika
  pro voliče,
  kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 77, tj v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: Arménská republika
   
3. Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem.
   
4. Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 2. prosince 2012.
   
5. Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále).
   
6. Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz  ( §41, odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky).
   
7. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
   
  Petr Mikyska
  vedoucí zastupitelského úřadu