Velvyslanectví České republiky v Jerevanu

česky  հայերեն  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny na ZÚ Jerevan

(Archivní článek, platnost skončena 02.12.2013 / 13:45.)

Volby se uskuteční 25. a 26. října 2013. Informace o zápisu do zvláštního seznamu voličů, místě konání voleb, volebním kraji, možnosti volby na voličský průkaz.

Dne 28. srpna 2013 prezident republiky svým rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 265/2013 rozpustil podle článku 35 odst. 2 a článku 62 písm. c) Ústavy České republiky a v souladu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1767 ze dne 20. srpna 2013 Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Zároveň prezident republiky svým rozhodnutím uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 266/2013 vyhlásil podle čl. 63 odst. 1 písm. f) Ústavy České republiky a podle § 1 odst. 3 a § 55 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a stanovil dny jejich konání na pátek 25. října 2013 a sobotu 26. října 2013.

Podle ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, budou předčasné volby probíhat mimo území ČR ve zvláštních stálých volebních okrscích při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. V souladu se zákonem byl krajem, v němž budou voliči v zahraničí volit poslance do Poslanecké sněmovny, losem určen Středočeský kraj.

Občan ČR, který má bydliště mimo území České republiky, se může zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem do 15. září 2013, kdy je termín pro doručení nebo předání písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem.

Volby ve volebním okrsku v Arménii se budou konat v pátek 25. října 2013 od 14.00 hod do 22.00 hod a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 hod do 14.00 hod. místního času a proběhnou v budově Velvyslanectví ČR v Jerevanu, Hanrapetutyan 44a. Před hlasováním je nutno předložit doklad k prokázání totožnosti a státního občanství ČR. Občané ČR, kteří nejsou zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, mohou volit na voličský průkaz vydaný v místě trvalého bydliště v ČR, opět při předložení dokladu totožnosti prokazujícího státní občanství ČR.

Rovněž připomínáme, že dnem vyhlášení předčasných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu začala plynout i lhůta pro podání žádosti o vydání voličského průkazu, a to jednak v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, nebo osobně. Konec této lhůty byl stanoven na pátek 18. října 2013

Počínaje dnem 10. října 2013 zastupitelský úřad předává voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Tato lhůta končí dnem 23. října 2013.

Bližší informace získáte na tel.: (00374) 10-519373 nebo mailové adrese yerevan@embassy.mzv.cz.