Velvyslanectví České republiky v Jerevanu

česky  հայերեն  english 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

 

Potenciál obchodně ekonomické spolupráce je do značné míry limitován ekonomickou situací Arménie a z toho důvodu i sníženou absorpční schopností jejího trhu, na druhou stranu také omezenou výrobní a komoditní základnou pro arménské vývozy do ČR. Podnikatelské prostředí je v Arménii relativně transparentní, ale tamní podnikatelská sféra se potýká s vysokou mírou korupce a potřebou osobních kontaktů. Také proto se na obchodě s Arménií významně podílí arménská diaspora v ČR.

Pokles objemů vzájemného obchodu s Arménií v roce 2009, a to jak v českém vývozu, tak v dovozu do ČR, byl jednoznačně zapříčiněn dopady celosvětové hospodářské krize. V roce 2010 se české vývozy zotavily a v tomto trendu pokračovaly i v roce 2011 (prudký nárůst byl způsoben jednorázovým vývozem) a pokračovaly i v roce 2012 (český vývoz, očištěný o již zmíněný vývoz letadel, vzrostl o 32 %). Dovozy však i nadále stagnují.

V roce 2013 došlo podle české statistiky k prudkému poklesu českého vývozu. Podle arménské statistiky se však dovozy z ČR udržují na prakticky stejné úrovni, což ukazuje na reexporty ze třetích zemí, zejména Gruzie.

 

Dynamika zahraničního obchodu ČR s Arménií v letech 2006 - 2013 (mil. EUR)

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Vývoz ČR 10,3 12,3 22,3 16,5 21,0 61,8 30,4 19,1
Dovoz ČR 4,5 4,7 4,1 0,9 1,7 1,9 1,7 2,3
Obrat 14,8 17,0 26,4 17,4 22,7 63,7 32,1 21,4
Bilance 5,8 7,6 18,2 15,6 19,3 59,9 28,7 16,8


V českém vývozu do Arménie dominují stroje a dopravní prostředky (zejména výrobky energetického strojírenství, potravinářské stroje a automobily Škoda), hygienické výrobky (dětské pleny), kosmetické přípravky, elektrické přístroje, nádobí, papír a výrobky z lepenky, výpočetní technika a měřící přístroje, sklo.

Do ČR se z Arménie dováží zejména hliník, feroslitiny a koncentráty kovů, surové železo, lihoviny a oděvy. Ve statistice českého zahraničního obchodu se Arménie pohybuje kolem 100. místa.

První zasedání mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci

cz_am

První zasedání MVK se uskutečnilo počátkem září 2014 v Jerevanu. Kromě zástupců různých resortů se jej zúčastnila také podnikatelská delegace. více ►