Velvyslanectví České republiky v Jerevanu

česky  հայերեն  english 

rozšířené vyhledávání

cestování

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

 

Dokumenty potřebné pro cestu do Arménie

Cestovní pas, platný nejméně šest měsíců po datu vstupu jeho držitele na území Arménské republiky.

 

Víza a vízové předpisy, režim vstupu

Od 10. ledna 2013 občané ČR, stejně jako ostatní občané EU a občané dalších čtyř zemí Schengenského prostoru, nepotřebují pro vstup na území Arménie a pobyt do 180 dní vstupní víza.

O podmínkách vstupu pro pobyt delší než 180 dní je třeba se informovat na Velvyslanectví Arménie v Praze (adresa a spojení viz níže).

V Arménii oficiálně platí přihlašovací povinnost, tj. cizinec musí do 3 dnů po vstupu na území Arménie ohlásit na policii místo svého pobytu (hotely tak činí automaticky), avšak v praxi registrace v současné době vyžadována není.

 

Celní a devizové předpisy

Pro vývoz jakýchkoli uměleckých předmětů je nutné mít povolení Ministerstva kultury Arménské republiky. Alkohol je při dovozu limitován stejným způsobem jako v ČR (2 litry), ale v tomto ohledu jsou arménské orgány benevolentní. Stejným způsobem přistupují i k výrobkům z drahých kovů, které jsou určeny pro osobní potřebu.

Upozorňujeme na kontroly při vývozu alkoholických nápojů, např. přes mezinárodní letiště Zvartnots v Jerevanu. Jakkoli to zní zvláštně, arménské celní úřady kontrolují i množství vyváženého alkoholu, např. arménského koňaku. Pokud jeho množství překročí podle jejich názoru přiměřenou hranici (tato hranice ovšem není nikde oficiálně stanovena), mohou vyvážený alkohol zabavit. Doporučujeme proto i při vývozu z Arménie dodržovat množství povolené při dovozu do ČR (2 litry tvrdého alkoholu).

Vzhledem k tomu, že se výše zmíněné předpisy nebo přístup celních orgánů mohou měnit, doporučujeme občanům České republiky informovat se o aktuální situaci na zastupitelských úřadech Arménie v zahraničí, např na velvyslanectví Arménie v Praze.

 

Pro Českou republiku je akreditováno Velvyslanectví Arménské republiky v Praze:

Na Pískách 1411/95, 160 00 Praha 6, Dejvice, Czech Republic
Tel: +420 220 518 175,Fax: +420 220 517 686
E-mail: armembassy.cz@mfa.am

Konzulární oddělení ZÚ:
Tel: +420 220 562 476
E-mail: consul.cz@mfa.am

 

 

Důležité upozornění pro cesty do Nagorno-karabašské republiky (NKR):

Česká republika neuznala NKR, resp. i nadále Náhorní Karabach uznává jako součást Ázerbájdžánu. V případě cesty do NKR zastupitelské úřady v Jerevanu, Tbilisi ani Baku nemohou poskytnout českým občanům v nouzi žádnou konzulární pomoc. Vzhledem ke složité situaci a nebezpečí obnovení ozbrojeného konfliktu cesty do NKR důrazně nedoporučujeme.