Velvyslanectví České republiky v Jerevanu

Nové velvyslanectví ČR v Arménii zahájilo činnost

První náměstek ministra zahraničních věcí ČR Jiří Schneider zahájil dne 15. května 2012 činnost nového velvyslanectví České republiky v Arménii.

Velvyslanectví vzniklo na základě dohody v rámci Visegrádské skupiny o poskytování podmínek pro činnost zastupitelských úřadů v zemích, kde jedna z členských zemí má k dispozici prostory, které může nabídnout ostatním členským zemím, v daném státě dosud nepřítomným. Úřad v Jerevanu, který se nachází v budově Velvyslanectví Polské republiky, je první tohoto druhu v české zahraniční službě.

Vzhledem k současným rozpočtovým omezením české vlády je velvyslanectví obsazeno jediným diplomatem ve funkci chargé d´affaires. U vlády Arménské republiky je i nadále akreditován velvyslanec České republiky se sídlem v Tbilisi. Toto personální obsazení neumožňuje všechny činnosti, které obvykle zastupitelské úřady vykonávají. Vyloučeny tak jsou např. konzulární agendy s výjimkou pomoci českým občanům v nouzi. Prioritami velvyslanectví jsou rozvoj politických a ekonomických vztahů s Arménií včetně podpory českých firem na arménském trhu.

Vzhledem k minimálnímu personálnímu obsazení a rozbíhajícímu se chodu úřadu prosíme návštěvníky těchto stránek o shovívavost při jejich posuzování. I přes řadu nutných kroků spojených s rozjezdem nového úřadu se budeme snažit o jejich co nejkvalitnější naplňování, abyste zde našli pokud možno všechny potřebné informace. Pokud i přes tuto naši snahu zde něco důležitého postrádáte, prosíme Vás o sdělení na e-mailovou adresu yerevan@embassy.mzv.cz.

Dlouhodobé priority velvyslanectví v Jerevanu