Velvyslanectví České republiky v Jerevanu

Struktura úřadu

Velvyslanectví ČR v Jerevanu je svou povahou, umístěním a personálním obsazením první svého druhu v zahraniční službě České republiky.

Počátkem roku 2012 rozhodl ministr zahraničních věcí ČR pan Karel Schwarzenberg o zřízení Zastupitelského úřadu České republiky v Jerevanu. Vzhledem k rozpočtové situaci je zastupitelský úřad omezen na jednoho diplomata ve funkci chargé d´affaires. Oficiálním zástupcem České republiky v Arménii je mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR se sídlem v Tbilisi pan Tomáš Pernický (http://www.mzv.cz/tbilisi/cz/o_velvyslanectvi/velvyslanec_ceske_republiky_v_gruzii/index.html), v době jeho nepřítomnosti v Arménii představuje ČR rezidentní chargé d´affaires.

Díky dohodě Visegrádské skupiny o vzájemné pomoci při zřizování a činnosti zastupitelských úřadů zemí V-4 je zastupitelský úřad umístěn v prostorách Velvyslanectví Polské republiky v Jerevanu.

 
Struktura úřadu  

pan Petr Mikyska

vedoucí ZÚ (chargé d´affaires)
agenda politická, ekonomická a obchodní, konzulární (pouze pomoc občanům ČR v nouzi)
pan Gabriel Aslanyan asistent vedoucího ZÚ, agenda administrativní