Velvyslanectví České republiky v Jerevanu

Vzájemné vztahy

 

Arménská republika uznala Českou republiku dne 5. 1. 1993, téhož dne byly mezi oběma zeměmi navázány diplomatické vztahy. Pro Arménii byl akreditován velvyslanec ČR v Gruzii, pro ČR byl akreditován velvyslanec Arménie se sídlem v Rakousku.

V březnu 2011 zahájila v Praze provoz arménská ambasáda. Oficiálně byla otevřena arménským ministrem zahraničních věcí E. Nalbandianem během jeho listopadové návštěvy Prahy. Otevření ambasády se zúčastnil i ministr zahraničních věcí ČR K. Schwarzenberg.

ČR své vlastní velvyslanectví otevřela v květnu 2012 během návštěvy prvního náměstka ministra zahraničních věcí ČR J. Schneidera. Možnost zajištění alespoň minimální diplomatické přítomnosti v Arménii poskytla v září 2010 visegrádská iniciativa sdílení prostor ZÚ. Velvyslanectví ČR je tak umístěno v prostorách polské ambasády v Jerevanu. Oficiálním představitelem ČR u arménské vlády je i nadále velvyslanec ČR se sídlem v Tbilisi, velvyslanectví v Jerevanu je vedeno rezidentním chargé d´affaires.

 

Vzájemné návštěvy

ČR má zájem na posílení spolupráce s Arménií, stejně jako s ostatními zeměmi Jižního Kavkazu. Během posledních let docházelo k pravidelným kontaktům mezi představiteli obou zemí na různých úrovních.

Červenec 2008 - cesta ministra K. Schwarzenberga do regionu; podepsána Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a Memorandum o bilaterální spolupráci v oblasti evropské integrace.

Září 2008 - návštěva předsedy Senátu Parlamentu ČR P. Sobotky.

Únor 2009 - pracovní návštěva arménského ministra zahraničních věcí E. Nalbandjana v ČR, jednání s českým protějškem K. Schwarzenbergem a přijetí u předsedy Senátu PČR P. Sobotky.

Květen 2009 – účast arménského prezidenta S. Sargsjana na pražském zahajovacím summitu Východního partnerství, na okraj summitu setkání s prezidentem ČR V. Klausem.

Březen 2010 - návštěva delegace Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny PČR vedené V. Filipem.

Březen 2010 - návštěva ministra obrany ČR M. Bartáka v Arménii; podpis Dohody o vojenské spolupráci.

Květen 2010 - návštěva předsedy vlády ČR J. Fischera v Arménii; podpis Dohody o spolupráci v oblasti letecké dopravy a Dohody o readmisi (včetně prováděcího protokolu).

Listopad 2011 - pracovní návštěva arménského ministra zahraničních věcí E. Nalbandjana v ČR, jednání s českým protějškem K. Schwarzenbergem a otevření ZÚ Arménie v ČR.

Březen 2012 - arménský ministr zahraničních věcí E. Nalbandjan se v Praze zúčastnil ministerského setkání zemí V4 a zemí Východního partnerství.

Květen 2012 – Arménii navštívil první náměstek ministra zahraničních věcí ČR J. Schneider, který kromě politických konzultací se svým protějškem Z. Mnacakanjanem zahájil činnost velvyslanectví ČR v Jerevanu.

Říjen 2012 - arménský předseda parlamentu H. Abrahamjan navštívil ČR, kde jednal mj. s předsedou Senátu M. Štěchem a předsedkyní Poslanecké sněmovny M. Němcovou.

Listopad 2012 - náměstek ministra zahraničních věcí T. Dub vedl podnikatelskou misi čtrnácti českých společností do Arménie. V rámci návštěvy se sešel s náměstkem ministra zahraničí Z. Mnacakanjanem a dalšími, především ekonomickými činiteli.

Listopad 2012 - návštěva Arménie delegace Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny P ČR, vedená jeho místopředsedkyní K. Konečnou, jednání s partnerským výborem a ministrem životního prostředí A. Harutjunjanem.

Duben 2013 - místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR K. Schwarzenber vykonal návštěvu Arménie, během níž jednal s prezidentem S. Sargsjanem, premiérem T. Sargsjanem, předsedou parlamentu H. Abrahamjanem, svým protějškem E. Nalbandjanem, zástupci opozice a nevládních organizací.

Duben 2013 - Arménii navštívila delegace Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, vedená předsedou výboru J. Bauerem, jednala s místopředsedou parlamentu E. Šarmazanovem, partnerskými výbory a náměstkem ministra zahraničí Z. Mnacakanjanem.

Květen 2013 - Jerevan navštívila ministryně kultury ČR A. Hanáková, jednání s arménskou ministryní kultury H. Poghosjan, během návštěvy podepsáno Memorandum o spolupráci mezi národními knihovnami.

Září 2013 - jednání v Arménii vedla delegace Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR, vedená jeho předsedou M. Krejčou a místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR M. Horskou. Delegace jednala především se svými partnery v Národním shromáždění, byla přijata předsedou parlamentu a premiérem T. Sargsjanem.

Leden 2014 - v závěru ledna vykonal na pozvání prezidenta republiky Miloše Zemana státní návštěvu České republiky prezident Arménie Serž Sargsjan. Mimo jednání s prezidentem Zemanem se sešel rovněž s předsedou Senátu M. Štěchem, předsedou Poslanecké sněmovny J. Hamáčkem, předsedou vlády B. Sobotkou, primátorem hl. města Prahy T. Hudečkem, arcibiskupem pražským a primasem českým Dominikem kardinálem Dukou. Oba prezidenti zahájili podnikatelské fórum. V průběhu návštěvy bylo podepsáno celkem 13 smluvních dokumentů.

 

Smluvní základna

1.  Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku - Jerevan, 06.07.2008

2.  Dohoda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Arménské republiky o vojenské spolupráci - Jerevan, 26.03.2010

3.  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě - Jerevan, 17.05.2010

4.  Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob - Jerevan, 17.05.2010

5.  Prováděcí protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem územní správy Arménské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob - Jerevan, 17.05.2010

6.  Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu - Jerevan, 10.12.2010

7. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti - Praha, 30.01.2014

8. Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Arménské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy - Praha, 30.01.2014

9. Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci - Praha 30.01.2014

10. Memorandum o spolupráci v celních záležitostech mezi Generálním ředitelstvím cel České republiky a Státním daňovým a celním výborem Arménské republiky - Praha, 30.01.2014

11. Společné prohlášení o záměru spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem ochrany přírody Arménské republiky - Praha, 30.01.2014

12. Memorandum o záměrech spolupracovat v oblasti předcházení a likvidace mimořádných událostí, požární ochrany a ochrany obyvatelstva mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem pro mimořádné situace Arménské republiky - Praha, 30.01.2014.