Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí v roce 2013

Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku informuje, že vláda ČR schválila pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pro rok 2013. Jeho významnou součástí jsou nabízená stipendia a krátkodobé kurzy v České republice v rámci Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí.

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním změřením na  obory podporující udržení a rozvoj znalostí českého jazyka a literatury: čeština pro cizince, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných vysokých školách v ČR. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

Přijetí na konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje Dům zahraničních služeb  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen DZS). K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS (www.dzs.cz), v rubrice Krajané. Vyplněnou přihlášku v jednom výtisku uchazeč spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku odevzdá Velvyslanectví ČR v Záhřebu dle následujícího harmonogramu:

-          pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2013/2014 (tj. září 2013 do února 2014) do 8. 3. 2013;

-          pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2013/2014 (tj. září 2013 do června 2014) do 8. 3. 2013;

-          pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2013/2014 (od února 2014 do června 2014) do 9. 8. 2013.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium, cca 360,- €), resp. 9.500,- Kč (doktorské studium, cca 380,- €). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům - občanům ČR. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí  pro kandidáty z Chorvatska 1.500,- Kč (cca 430,- HRK) .

Student je povinen požádat včas o udělení českého víza za účelem studia na celou dobu studijního pobytu. ZÚ žádost o vízum v tomto případě vyřizuje bezplatně.

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany   -  26. 7. - 23. 8. 2013

Čtyřtýdenní letní kurs českého jazyka zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve výukových skupinách rozdělených podle vstupní úrovně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS (www.dzs.cz) v rubrice Krajané. Vyplněnou a podepsanou přihlášku v jednom výtisku uchazeč spolu s doporučením krajanského spolku odevzdá Velvyslanectví ČR v Záhřebu do 8. března 2013. Rozhodnutí o přijetí do kurzu bude vybraným účastníkům sděleno prostřednictvím Velvyslanectví do konce května 2013. Stravování a ubytování účastníků v místě kursu je hrazeno. Výše finančního příspěvku na dopravu z Chorvatska do ČR a zpět činí  1.500,- Kč (cca 430,- HRK). Minimální věkový limit je stanoven na 18 let, horní věková hranice není stanovena.

 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující  - 2. 9. - 13. 9. 2013

Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování českého jazyka. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS (www.dzs.cz) v rubrice Krajané. Vyplněnou a podepsanou přihlášku v jednom výtisku uchazeč spolu s doporučením krajanského spolku odevzdá Velvyslanectví ČR v Záhřebu do 8. března 2013. Doporučení krajanského spolku k žádosti musí obsahovat zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku. Rozhodnutí o přijetí do kurzu bude vybraným účastníkům sděleno prostřednictvím Velvyslanectví do konce května 2013. Při výběru účastníků bude zohledněno jejich uplatnění při výuce českého jazyka v mateřské zemi. Účastníkům je plně hrazeny doprava, ubytování a stravování v místě kursu. Dále obdrží finanční příspěvek na osobní výdaje ve výši 1.000,- Kč (cca 290,- HRK). Účastník kurzu musí být starší 18 let a musí umět dobře česky. Do kurzu je možno přihlásit se opakovaně.

Podrobné informace o kurzech, termínech konání a dalších náležitostech účasti lze vyhledat na webových stránkách Domu zahraničních služeb www.dzs.cz.

V rámci Velvyslanectví České republiky v Chorvatsku se lze s žádostí o informace k postupu podání žádosti o stipendium resp. účast v kursech obrátit na zástupce velvyslance, pana Josefa Zrzaveckého, tel. 01/617 7246, email  josef_zrzavecky@mzv.cz