Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajanský vzdělávací program v roce 2012

Vláda České republiky schválila realizaci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí pro rok 2012. Jeho významnou součástí jsou každoročně nabízená stipendia a krátkodobé kurzy v rámci Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí v roce 2012

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

 

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním změřením na  obory podporující udržení a rozvoj znalostí českého jazyka a literatury: čeština pro cizince, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Přijetí na konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje Dům zahraničních služeb  Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen DZS). K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS (www.dzs.cz), v rubrice Krajané. Vyplněnou přihlášku v jednom výtisku uchazeč spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu a doporučením krajanského spolku odevzdá Velvyslanectví ČR v Záhřebu následovně:

-         pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2012/2013 (tj. září 2012 do února 2013) do 8. 3. 2012;

-         pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2012/2013 (tj. září 2012 do června 2013) do 8. 3. 2012;

-         pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2012/2013 (od února 2013 do června 2013) do 1. 8. 2012.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium, cca 360 €), resp. 9.500,- Kč (doktorské studium, cca 380 €). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako občanům ČR. Výše finančního příspěvku na dopravu do ČR a zpět činí  pro kandidáty z Chorvatska 1.500,- Kč.

 

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany   -  27. 7. - 24. 8. 2012

 

Čtyřtýdenní kurs zahrnuje výuku a mimoškolní aktivity se zaměřením na osvojení základů českého jazyka a poznávání českých reálií. Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle vstupních jazykových znalostí.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS (www.dzs.cz) v rubrice Krajané. Vyplněnou a podepsanou přihlášku v jednom výtisku uchazeč spolu s doporučením krajanského spolku odevzdá Velvyslanectví ČR v Záhřebu do 8. března 2012.

Stravování a ubytování účastníků v místě kursu je hrazeno. Výše finančního příspěvku na dopravu z Chorvatska do ČR a zpět činí  1.500,- Kč. Minimální věkový limit je stanoven na 18 let, horní věková hranice není stanovena.

 

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující  - 27. 8. - 7. 9. 2012

 

Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.

K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář, který je dostupný na webových stránkách DZS (www.dzs.cz) v rubrice Krajané. Vyplněnou a podepsanou přihlášku v jednom výtisku uchazeč spolu s doporučením krajanského spolku odevzdá Velvyslanectví ČR v Záhřebu do 8. března 2012. Doporučení krajanského spolku k žádosti musí obsahovat zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.

Účastníkům je plně hrazeny doprava, ubytování a stravování. Účastník kurzu musí mít nejméně 18 let a musí umět dobře česky.

Podrobné informace o kurzech, termínech konání a dalších náležitostech účasti lze vyhledat na webových stránkách Domu zahraničních služeb www.dzs.cz.