Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

České projekty pro Záhřeb

(Archivní článek, platnost skončena 07.11.2014.)

V návaznosti na dohodu, která vyplynula z jednání velvyslance Kuhnla se starostou Záhřebu Bandićem (13.2.2009) se ve dnech 3. a 4. března 2009 uskutečnila pracovní jednání firem SUDOP a OHL ŽS s chorvatskými firmami ZET a IGH. Jednalo se o možnostech další realizace studie Integrovaného dopravního systému pro Záhřeb a okolí, možnostech zapojení českých firem do projektování a výstavby tramvajové vozovny Blato a o možné spolupráci projektantských firem na třetích trzích.

V návaznosti na dohodu, která vyplynula z jednání velvyslance Kühnla se starostou Záhřebu Bandićem (13.2.2009) se ve dnech 3. a 4. března 2009 uskutečnila pracovní jednání firem SUDOP a OHL ŽS s chorvatskými firmami ZET a IGH. Jednalo se o možnostech další realizace studie Integrovaného dopravního systému pro Záhřeb a okolí, možnostech zapojení českých firem do projektování a výstavby tramvajové vozovny Blato a o možné spolupráci projektantských firem na třetích trzích.

ZET (Zagrebački Holding)

Jednání se za českou stranu zúčastnili:

 • SUDOP Brno – ing. František Mráz (generální ředitel), ing. Miroslav Polák (projektant)
 • OHL ŽS – ing. František Ledabyl (zást.gen.řed), ing. Zdeněk Zedníček (řed. pro zahr.vztahy)
 • Koridor – Rusmi Akšamija, Emir Akšamija, Anita Čuk
 • OEÚ ZÚ Záhřeb – ing. Tomáš Kuchta

Za chorvatskou stranu (ZET–Zagrebački Holding):

 • Ivan Tolić – ředitel ZET, člen představenstva ZH
 • Stipan Matoš – člen představenstva ZH
 • Siniša Uglik – ředitel Technického odboru pro rozvoj ZET
 • Branko Mikinac – poradce ředitele ZET

Studie Integrovaného dopravního systému

Jak jsme již informovali, firmy KPM Consulting, Eurovision, Kordis JMK, Sudop Brno a OHL ŽS v loňském roce předaly městu Záhřeb dar v hodnotě 5 mil. Kč. Jedná se o Studii integrovaného dopravního systému města Záhřeb, Záhřebské župy a Krapinsko–zagorské župy. České firmy mají zájem se podílet na dalším rozpracování studie a na realizaci projektu integrovaného systému dopravy.

Ze zhruba dvouhodinového jednání vyplynulo, že všechny zainteresované složky na chorvatské straně (město Záhřeb, obě županije, Hrvatske železnice a Zagrebački Holding) po důkladném prodiskutování studie Integrovaného dopravního systému se shodly na tom, že studie je kvalitní a že realizace dopravního systému na jejím základě bude v zájmu všech. V tuto chvíli se vypracovává hodnotící zpráva a návrh dalších kroků, který by měl obsahovat vytvoření realizační skupiny, v níž budou zastoupeny všechny zainteresované složky. Vzhledem ke květnovým lokálním volbám lze předpokládat, že práce skupiny se nerozběhne dříve než na podzim. Skupina, kterou povede pan Mikina, bude muset vyřešit především způsob financování jak vypracování detailního projektu (optimalizace dopravy, tarifní politika, rozdělení tržeb), tak samotné realizace. Česká strana přislíbila zaslat do měsíce návrhy na financování prostřednictvím fondů EU. Každopádně v závěrečné fázi bude třeba založit právní subjekt, jehož akcionáři budou zainteresované složky (město, županije, železnice, autobusoví přepravci, ZH, ministerstvo dopravy), který bude příjemcem peněz. Začátkem dubna se uskuteční další jednání.

Tramvajová vozovna

České subjekty se již delší dobu zajímají o projekt nové záhřebské tramvajové vozovny, která by měla stát ve čtvrti Blato. Stávající vozovna nevyhovuje, protože nové nízkopodlažní tramvaje firmy Končar (ze 140 objednaných již 105 jezdí) jsou příliš dlouhé, což komplikuje manipulaci ve vozovně. SUDOP se zúčastnil výběrového řízení na vypracování ideového projektu a získání územního rozhodnutí, do soutěže se ale na poslední chvíli přihlásil chorvatský IGH s dumpingovou cenou a soutěž vyhrál. Až bude ideový projekt hotov (IGH zatím pracuje s velkým zpožděním), bude vypsána soutěž na vypracování detailního projektu, získání stavebního povolení a realizaci stavby. Důležitou součástí tohoto výběrového řízení bude i zabezpečení financování. Zde se nabízejí 3 možnosti – klasický úvěr, leasing, nebo převzetí stávající vozovny, která je s 80.000 m2 ve středu města velmi atraktivním pozemkem (bez zatížení jakýmkoli břemenem) pro developerský projekt. Do konce roku 2010 by mělo být vše připraveno pro stavbu tak, aby do konce roku 2012 mohla být nová vozovna uvedena do provozu.

Další plány města Záhřeb

 • Město na Sávě – jedná se o výstavbu nové čtvrti ve východní části města, kam by se postupně měla přemístit z centra i většina státních institucí. Kromě administrativních budov tam bude 3000 bytů, školy, obchody a další infrastruktura. Financování je již údajně zajištěno.
 • Podbrežje – součást Nového Záhřebu, má zde vyrůst dalších 2 500 bytů, škola, školka, kostel, obchody.
 • Žitnjak – hledají se partneři pro velký projekt tržnice
 • Lanovka na Sljeme – ZET nyní pracuje na stavebním povolení pro výstavbu nové lanovky, soutěž bude v létě. Jedná se o 5 km dlouhou trasu s jednou mezizastávkou, ZET bude provozovatelem. Projekt v hodnotě 40 mil.€.

IGH (Institut građevinarstva Hrvatske)

 • Srečko Pićulin – zástupce ředitele pro zahraniční vztahy

Pićulin hned v úvodu nenechal nikoho na pochybách o tom, že IGH má v Chorvatsku v oblasti projektů téměř monopolní postavení. Jeho 1300 zaměstnanců je vytíženo na dva roky dopředu, vloni přijali 200 nových projektantů–inženýrů a zvýšili tak jejich počet na 800. Nejenže vítězí na chorvatském teritoriu (např. projekt na nový terminál letiště Záhřeb, železnice Zagreb-Rijeka), ale jsou úspěšní i v zahraničí. Ve Slovinsku porazili místní firmu a získali projekt na modernizaci železniční trati Divača–Koper, pravda, budou muset zaměstnat 20 slovinských inženýrů. Úspěšní jsou v Rusku, BaH, Albánii (dálnice), Libyi, Sýrii (cementárna a její železniční napojení do přístavu), Kazachstánu (nemocnice), Ázerbájdžánu, Bulharsku, Kosovu.

Spolupráce musí být oboustranně výhodná, tedy otevírání si dveří navzájem, nebo vytvoření nějakého nového projektu (a jeho zafinancování) společně úplně od nuly. Chorvatská vláda v současné situaci nemůže dát záruky na žádný projekt. Je třeba hledat financování novými cestami bez vládních záruk. Jednou z možností jsou koncese, třeba u nových dálnic. Zástupci OHL ŽS a Sudop Brno přislíbili, že se zamyslí nad možností vytvoření nového projektu, pohovořili o svých úspěších na zahraničních trzích a zmínili možnosti financování prostřednictvím České exportní banky a pojištění EGAP.

Jednání na ZET-u sice potvrdilo velký zájem chorvatské strany o studii Integrovaného dopravního systému, její realizace ale bude zřejmě zdlouhavá, naráží na nedostatek financí a na politické rozbroje uvnitř rozhodných institucí, které ještě rozviřují nadcházející místní a regionální volby. Zatím chorvatská strana neudělala téměř nic a po české straně jen požaduje nové a nové návrhy dalšího postupu a financování. Pokud jde o vozovnu, velkým zklamáním bylo vítězství IGH v soutěži o ideový projekt. Ten totiž značně ovlivní další vývoj a není vyloučeno, že si již IGH nenechá vyklouznout další příležitost. To, že má IGH situaci pevně v rukou potvrzuje i fakt, že přes značné zpoždění v pracích na projektu (prakticky ještě neudělali vůbec nic), je ZET spíše omlouvá a rozhodně se nechystá je penalizovat. Následná návštěva IGH vtíravý dojem o jeho neotřesitelném postavení v oboru stavebnictví v Chorvatsku jen potvrdila. Pićulin přímo řekl, že IGH spolupracuje s mnoha minulými i budoucími ministry, z čehož vyplývá, že i s těmi současnými. Je tedy otázkou, jestli mají české firmy bojovat s větrnými mlýny, nebo se vydat cestou spolupráce s těmi největšími hráči (Konstruktor Split, Hidroelektra Niskogradnja, Viadukt, IGH).