Velvyslanectví České republiky v Záhřebu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Čeští vodohospodáři navazují kontakty v Chorvatsku

Ve dnech 1.-4.5.2012 navštívila Chorvatsko na pozvání agentury Hrvatske vode delegace představitelů Vírského oblastního vodovodu, sdružení měst a obcí.

V průběhu cesty, organizované z podnětu ZÚ Záhřeb, se čeští odborníci podrobně seznámili s fungováním vodního hospodářství v Chorvatsku a s rolí instituce Hrvatske vode v procesu přípravy projektů financovaných z programů EU. Česká delegace rovněž navštívila čističky odpadních vod v Záhřebu a Senji, úpravnu pitné vody pro ostrovy Rab a Pag a předala své zkušenosti představitelům centrálních, regionálních a lokálních vodohospodářských institucí. Kromě odborných diskusí absolvovali čeští vodohospodáři zdvořilostní přijetí u náměstka ministra zemědělství odpovědného za vodní hospodářství a u generálního ředitele agentury Hrvatske vode. Předávání zkušeností by mělo pokračovat dalším setkáním v ČR, kam přijali pozvání všichni chorvatští hostitelé. Vzhledem k velkému počtu projektů, které má Chorvatsko v nejbližších letech připravit a realizovat, se touto spoluprací otevírá další cesta pro české firmy, které by se chtěly na vodohospodářských projektech v Chorvatsku podílet. 

HV jsou implementační agenturou, mají od Evropské komise akreditaci na zpracování a realizaci projektů financovaných z EU fondů. Z programu IPA se v období 2007-2011 podařilo vyčerpat 47,7 mil.€, na léta 2012-2013 je připraveno dalších 41,3 mil.€.   Tyto částky jsou použity většinou jen na přípravu infrastruktury pro čerpání ze strukturálních fondů. Samotný rozpočet agentury je cca 260 mil.€ ročně. Z IPA 2012-2013 se podařilo realizovat tendry na ČOV ve Slavonském Brodu (29,6 mil.€), Drniši (6,4 mil.€), Kninu (15,6 mil.€), Sisaku (32,7 mil.€), v přípravě je tendr na ČOV Poreč v hodnotě 58,3 mil.€. Všechny ČOV mají třístupňové čištění. Podle předběžných odhadů, do zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude třeba do roku 2021 investovat cca 1,355 mld.€. Prozatím je na vodovod napojeno 74% obyvatel prostřednictvím 443 regionálních vodovodů, 14% obyvatelstva má vlastní studny. Co se týče odpadní vody, do roku 2023 bude třeba na čištění vod investovat ještě 3,192 mld.€. Je třeba řešit ještě 763 aglomerací, z toho 299 má více než 2000 ekvivalentních obyvatel. Dnes je pouhých 43,6% obyvatel napojeno na kanalizaci a pouhých 27% na kanalizaci s čističkami.

Z výše uvedeného je patrné, že Chorvatsko čeká obrovský kus práce a že prostor pro spolupráci s českými firmami je obrovský. HV připravuje např. vypsání tendrů pro poskytování technické pomoci pro 249 aglomerací pod 2000 e.o. Zde se nabízí příležitosti pro české konzultantské firmy. Jako jedno z doporučení pro české  firmy vyplynulo domluvit se dopředu tak, aby již ve fázi přihlášení do tendru na projekt bylo jasné, kdo by měl později tendr realizovat. Velmi vysoká úroveň pohostinnosti ze strany chorvatských partnerů utvrdila českou stranu o opravdovosti zájmu na spolupráci.

 

vodohospodáři

Dagmar Zvěřinová - členka dozorčí rady VOV, s.m.o., senátorka, starostka  Žďáru nad Sázavou

Michal Chládek - předseda představenstva VOV, s.m.o., člen zastupitelstva města Brna

Tomislav Šmíd - výkonný ředitel VOV, s.m.o.

Jiří Dufek - člen představenstva VOV, s.m.o., člen zastupitelstva obce Štěpánov nad Svratkou

Petr Leopold - člen představenstva VOV, s.m.o., tajemník Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Lubomír Šmíd - předseda dozorčí rady VOV, s.m.o., člen zastupitelstva Jm kraje, starosta  Kobylnice